16:21, 4 Prill 2020

Mësimi online duket se nuk përthithet nga të gjithë nxënësit për shkak të mundësive familjare që kanë familjet e tyre.

Madje ka familje që nuk kanë as telefona “smart” dhe as internet. Dhe mënyra e vetme për ta është të ndjekin transmetimet në televizor.

A2 ishte në një fshat të Vlorës, ku nëna dhe djali i saj në ciklin fillor të arsimit tregojnë vështirësitë që hasin për të ndjekur mësimet. “Fëmijët janë mbrapa me mësimet, sepse nuk kishim telefon. Internetin nuk kemi mundësi ta paguajmë, me 6000 lekë ndihmë ekonomike nuk arrijmë dot”, thotë një nënë.

Kjo situatë mund të sjellë pasoja në prapambetjen e shumë nxënësve kryesisht në zonat rurale të vendit ku mungojnë edhe aparatet për marrjen e sinjalit televiziv digjital.

Konkurs Pune

Lexo më shumë