Klan Kosova – Jemi një!

Sot

S
o
t

E Shtunë, 25 Janar 2020

Lajmet kryesore

Më shumë Lajme

Sport

Më shumë Sport
Klan TV

Programi Javor

 • 23:45 Asist
 • 23:40 Promo
 • 23:38 Moti
 • 23:35 Publicitet
 • 23:05 Lajme 23:00
 • 23:00 Publicitet
 • 22:30 Zona B
 • 22:25 Publicitet
 • 21:35 Nd’rrimi i natës
 • 21:30 Publicitet
 • 20:45 O sa mirë
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:40 Minuta e Fundit
 • 19:35 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:22 Publicitet dhe Promo
 • 17:10 Studio Moderna
 • 16:05 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 15:40 Comodita
 • 15:33 Publicitet dhe Promo
 • 15:32 Moti
 • 15:30 Publicitet
 • 15:00 Lajme 15:00
 • 14:10 Pasion e Profesion
 • 14:07 Promo
 • 13:55 Studio Moderna
 • 12:55 Sing my Song
 • 12:40 Comodita
 • 10:40 Sports Show
 • 10:35 Promo
 • 9:55 Familja ime
 • 9:50 Promo
 • 9:35 Comodita
 • 9:32 Promo
 • 9:20 Studio Moderna
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 5:40 Toka jonë
 • 5:35 Promo
 • 5:25 Pet Show
 • 5:20 Promo
 • 3:35 Sports Show
 • 3:32 Promo
 • 3:30 Moti
 • 3:00 Lajme 15:00
 • 1:50 Sing my song
 • 1:45 Promo
 • 0:55 Pasion e Profesion
 • 0:50 Promo
 • 0:00 Familja ime
 • 23:45 Wazzup
 • 23:40 Promo
 • 23:38 Moti
 • 23:35 Publicitet
 • 23:05 Lajme 23/00
  +0 hours +30 minutes
 • 23:00 Publicitet
 • 22:30 Zona B
 • 22:25 Publicitet
 • 21:35 Nd’rrimi i natës
 • 21:30 Publicitet
 • 20:45 Një ditë, një sfidë
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:40 Minuta e Fundit
 • 19:35 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:22 Publicitet dhe Promo
 • 17:10 Studio Moderna
 • 16:05 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 15:40 Comodita
 • 15:33 Publicitet dhe Promo
 • 15:32 Moti
 • 15:30 Publicitet
 • 15:00 Lajme 15:00
 • 14:55 Publicitet dhe Promo
 • 14:00 O sa mirë
 • 13:57 Promo
 • 13:55 Studio Moderna
 • 12:55 Nd’rrimi i natës
 • 12:40 Comodita
 • 12:30 Publicitet dhe Promo
 • 12:00 Zona B
 • 11:50 Publicitet dhe Promo
 • 11:00 Ora e Pasdites
 • 10:55 Promo
 • 9:55 Wazzup
 • 9:50 Promo
 • 9:35 Comodita
 • 9:32 Promo
 • 9:20 Studio Moderna
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 6:20 Zona B
 • 6:15 Promo
 • 5:25 Nd’rrimi i natës
 • 5:20 Promo
 • 4:35 O Sa Mirë
 • 4:32 Promo
 • 4:00 Moti
 • 3:30 Lajme 20:00
 • 3:20 Promo
 • 2:30 Ora e Pasdites
 • 2:25 Promo
 • 1:30 Info Magazine
 • 23:45 Wazzup
 • 23:40 Promo
 • 23:38 Moti
 • 23:35 Publicitet
 • 23:05 Lajme 23:00
 • 23:00 Publicitet
 • 22:30 Zona B
 • 22:20 Publicitet
 • 21:45 Hey Taxi Show
 • 21:40 Publicitet
 • 20:45 The Big Music Show
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:40 Minuta e Fundit
 • 19:35 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:22 Publicitet dhe Promo
 • 17:10 Studio Moderna
 • 16:05 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 15:40 Comodita
 • 15:33 Publicitet dhe Promo
 • 15:32 Moti
 • 15:30 Publicitet
 • 15:00 Lajme 15:00
 • 14:00 Një ditë, një sfidë
 • 13:57 Promo
 • 13:55 Studio Moderna
 • 12:55 Nd’rrimi i natës
 • 12:40 Comodita
 • 12:30 Publicitet dhe Promo
 • 12:00 Zona B
 • 11:50 Publicitet dhe Promo
 • 11:00 Ora e Pasdites
 • 10:55 Promo
 • 9:55 Wazzup
 • 9:50 Promo
 • 9:35 Comodita
 • 9:32 Promo
 • 9:20 Studio Moderna
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 6:35 Hollywood News Feed
 • 5:45 Nd’rrimi i natës
 • 5:00 Një ditë, një sfidë
 • 4:30 Lajme 20:00
 • 2:30 NBA: LA Clippers – Dallas
 • 1:40 Ora e Pasdites
 • 0:45 Info Magazine
 • 23:45 Wazzup
 • 23:40 Promo
 • 23:38 Moti
 • 23:35 Publicitet
 • 23:05 Lajme 23:00
 • 23:00 Publicitet
 • 22:20 Vikings
 • 22:15 Publicitet
 • 20:45 Zona e Debatit
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:40 Minuta e Fundit
 • 19:35 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:22 Publicitet dhe Promo
 • 17:10 Studio Moderna
 • 16:05 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 15:40 Comodita
 • 15:33 Publicitet dhe Promo
 • 15:32 Moti
 • 15:30 Publicitet
 • 15:00 Lajme 15:00
 • 14:45 Publicitet dhe Promo
 • 13:40 The Big Music Show
 • 13:37 Promo
 • 13:25 Studio Moderna
 • 12:55 Taxi Show
 • 12:40 Comodita
 • 12:30 Publicitet dhe Promo
 • 12:00 Zona B
 • 11:50 Publicitet dhe Promo
 • 11:00 Ora e Pasdites
 • 10:55 Promo
 • 9:55 Wazzup
 • 9:50 Promo
 • 9:35 Comodita
 • 9:32 Promo
 • 9:20 Studio Moderna
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 6:20 Taxi Show
 • 5:35 O Sa Mirë
 • 4:45 Nd’rrimi i natës
 • 4:15 Zona B
 • 3:15 The Big Music Show
 • 2:45 Lajme 20:00
 • 2:35 Minuta e Fundit
 • 2:30 Promo
 • 1:40 Ora e Pasdites
 • 0:45 Info Magazine
 • 23:45 Wazzup
 • 23:40 Promo
 • 23:38 Moti
 • 23:35 Publicitet
 • 23:05 Lajme 23:00
 • 22:55 Publicitet
 • 22:00 Blic Interview
 • 21:55 Publicitet
 • 20:45 Champion Quiz
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:40 Minuta e Fundit
 • 19:35 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:22 Publicitet dhe Promo
 • 17:10 Studio Moderna
 • 16:05 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 15:40 Comodita
 • 15:33 Publicitet dhe Promo
 • 15:30 Publicitet
 • 15:30 Moti
 • 15:00 Lajme 15:00
 • 14:45 Publicitet dhe Promo
 • 14:30 Studio Moderna
 • 12:55 Zona e Debatit
 • 12:40 Comodita
 • 12:30 Publicitet dhe Promo
 • 12:00 NBA Action
 • 11:50 Publicitet dhe Promo
 • 11:00 Ora e Pasdites
 • 10:55 Promo
 • 9:55 Wazzup
 • 9:50 Promo
 • 9:35 Comodita
 • 9:32 Promo
 • 9:20 Studio Moderna
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 6:45 Publicitet dhe Promo
 • 6:05 Pet Show
 • 5:35 NBA Action
 • 4:50 Vikings
 • 4:00 Ora e Pasdites
 • 3:30 Lajme 20:00
 • 2:00 Zona e Debatit
 • 1:50 Promo
 • 1:40 Minuta e Fundit
 • 0:45 Info Magazine
 • 23:50 Publicitet
 • 20:45 Oxygen
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:53 Publicitet dhe Promo
 • 19:45 Minuta e Fundit
 • 19:40 Publicitet dhe Promo
 • 19:00 Prive
 • 18:50 Publicitet dhe Promo
 • 18:00 Ju Flet Prishtina
 • 17:52 Publicitet dhe Promo
 • 17:40 Studio Moderna
 • 17:00 Drive Zone
 • 16:55 Publicitet dhe Promo
 • 16:15 Toka jonë
 • 16:00 Hollywood News Feed
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 15:40 Comodita
 • 15:33 Publicitet dhe Promo
 • 15:32 Moti
 • 15:30 Publicitet
 • 15:00 Lajme 15:00
 • 14:45 Publicitet dhe Promo
 • 14:22 Taxi Show
 • 14:10 Studio Moderna
 • 12:55 Champion Quiz
 • 12:40 Comodita
 • 11:45 Ora e Pasdites
 • 11:40 Publicitet dhe Promo
 • 10:50 Familja ime
 • 10:30 Hollywood News Feed
 • 10:25 Promo
 • 10:00 Pet Show
 • 9:50 Promo
 • 9:35 Comodita
 • 9:32 Promo
 • 9:20 Studio Moderna
 • 8:00 Ora Shtatë
 • 7:45 Publicitet dhe Promo
 • 6:40 O sa mirë
 • 5:40 The Big Music Show
 • 4:30 Champion Quiz
 • 3:30 Blic Interview
 • 2:30 Lajme 20:00
 • 1:40 Ora e Pasdites
 • 0:45 Info Magazine
 • 22:00 Sports Show
 • 21:55 Publicitet
 • 20:45 Sing my Song
 • 20:37 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Moti
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:15 NBA Action
 • 17:00 Superliga e Kosovës në Basketboll
 • 13:00 Oxygen
 • 12:45 Studio Moderna
 • 12:30 Comodita
 • 11:50 Prive
 • 11:00 Pasion e Profesion
 • 10:50 Publicitet dhe Promo
 • 10:00 Familja ime
 • 9:57 Promo
 • 9:45 Studio Moderna
 • 9:05 O Sa Mirë Kids
 • 8:50 Comodita
 • 8:00 Ora Shtatë
 • 7:45 Publicitet dhe Promo
 • 6:10 Prive
 • 3:05 Oxygen
 • 2:35 Lajme 20:00
 • 1:35 Ju Flet Prishtina
 • 0:45 Familja ime
 • 0:00 Vikings

 Na ndiqni