Klan Kosova – Jemi një!

Sot

S
o
t

E Shtunë, 21 Shtator 2019

Lajmet kryesore

Më shumë Lajme

Sport

Më shumë Sport
Klan TV

Programi Javor

 • 0:05 Familja ime
 • 0:10 Familja ime
 • 0:45 Info Magazine – r
 • 0:55 Publicitet dhe Promo
 • 1:00 Pasion e Profesion
 • 1:00 Publicitet dhe Promo
 • 1:12 Magazina zgjedhore
 • 1:45 Publicitet dhe Promo
 • 2:00 Dr Plastic
 • 2:15 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajmet 20:00
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Sports Show
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 4:30 Zonë e Lirë – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:50 O sa mirë
 • 5:55 Dr Plastic
 • 6:10 O Sa Mirë – r
 • 6:45 Publicitet dhe Promo
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 7:00 Qejfi më i madh se Stambolli
 • 7:50 Publicitet dhe Promo
 • 8:00 Ora Shtatë
 • 8:55 Studio Moderna
 • 9:07 Qejfi më i madh se Stambolli
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:40 Comodita
 • 9:45 Comodita
 • 9:55 O sa mirë kids
 • 10:00 Familja Ime – r
 • 10:00 Familja ime
 • 10:40 Publicitet dhe Promo
 • 10:45 Sports Show
 • 10:50 Ju Flet Prishtina – r
 • 10:50 Publicitet dhe Promo
 • 11:00 Pasion e Profesion
 • 11:45 Publicitet dhe Promo
 • 11:50 Dr Plastic
 • 11:55 Pet Show – r
 • 12:35 Publicitet dhe Promo
 • 12:45 Comodita
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Sports Show – r
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:40 Studio Moderna
 • 13:40 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 13:52 Publicitet dhe Promo
 • 14:00 Toka jonë
 • 14:35 Pet Show
 • 15:00 Histori shqiptare
 • 15:40 Comodita
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 16:45 Studio Moderna
 • 16:45 Studio Moderna
 • 16:57 Publicitet dhe Promo
 • 17:00 Comodita
 • 17:00 Magazina Zgjedhore
 • 17:00 Magazina zgjedhore
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:00 Dr. Plastic
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza zgjedhore
 • 23:00 Analiza Zgjedhore
 • 0:30 Wazzup
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 1:10 Publicitet dhe Promo
 • 1:12 Magazina Zgjedhore
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajmet 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 3:50 Zona B – r
 • 4:30 NIN – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:45 Ora e Pasdites
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:40 Comodita
 • 10:00 Familja Ime – r
 • 10:00 Analiza Zgjedhore
 • 11:30 Publicitet dhe Promo
 • 11:40 Ora e Pasdites r
 • 11:40 Ora e Pasdites
 • 12:35 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:37 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 15:45 Comodita
 • 16:00 Wazzup
 • 16:45 Studio Moderna
 • 17:00 Magazina Zgjedhore
 • 17:15 Comodita
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza Zgjedhore
 • 0:30 Wazzup
 • 1:10 Wazzup
 • 1:10 Publicitet dhe Promo
 • 1:12 Magazina Zgjedhore
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 3:50 Zona B – r
 • 4:30 NIN – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:45 Ora e Pasdites
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:40 Comodita
 • 10:00 Prive
 • 10:00 Analiza Zgjedhore
 • 11:30 Publicitet dhe Promo
 • 11:40 Ora e Pasdites
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajmet 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:37 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 15:45 Comodita
 • 16:00 Wazzup
 • 16:45 Studio Moderna
 • 17:00 Magazina Zgjedhore
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza Zgjedhore
 • 0:30 Wazzup
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 1:10 Publicitet dhe Promo
 • 1:12 Magazina zgjedhore
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 3:50 Zona B – r
 • 4:30 NIN – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:45 Ora e Pasdites
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:40 Comodita
 • 10:00 Analiza Zgjedhore
 • 11:30 Publicitet dhe Promo
 • 11:40 Ora e Pasdites
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:37 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 15:45 Comodita
 • 16:00 Wazzup
 • 16:45 Studio Moderna
 • 17:00 Magazina zgjedhore
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza Zgjedhore
 • 0:30 Wazzup
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 1:10 Publicitet dhe Promo
 • 1:12 Magazina zgjedhore
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 3:50 Champion Quiz – r
 • 5:10 Monumentet
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:45 Ora e Pasdites
 • 6:00 Prive – r
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:40 Comodita
 • 10:00 Ora e Pasdites – r
 • 10:00 Analiza Zgjedhore
 • 10:50 Wazzup – r
 • 11:30 Publicitet dhe Promo
 • 11:40 Ora e Pasdites
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Zona e Debatit- r
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:37 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 15:45 Comodita
 • 16:00 Wazzup
 • 16:45 Studio Moderna
 • 17:00 Magazina zgjedhore
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza Zgjedhore
 • 0:30 Wazzup
 • 1:10 Zonë e Lirë
 • 1:50 Publicitet dhe Promo
 • 1:52 Magazina Zgjedhore
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Prive – r
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 5:00 Xing me Ermalin – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:45 Ora e Pasdites
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Toka jonë
 • 7:50 Publicitet dhe Promo
 • 8:00 Ora 7
 • 8:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:40 Comodita
 • 9:50 Klan Kids
 • 10:00 O sa mirë kids
 • 10:15 Publicitet dhe Promo
 • 10:50 Familja Ime
 • 10:50 Familja ime
 • 11:40 Publicitet dhe Promo
 • 11:45 Ora e Pasdites
 • 11:50 Ora e Pasdites – r
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Double Trouble
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:40 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 15:10 Comodita
 • 15:20 Pet Show – r
 • 16:00 O Sa Mirë – r
 • 16:00 Pet Show
 • 16:30 Publicitet dhe Promo
 • 16:40 Comodita
 • 16:55 Publicitet dhe Promo
 • 17:00 Mësimet e Diolës
 • 17:00 Magazina Zgjedhore
 • 17:50 Publicitet
 • 18:40 Studio Moderna
 • 18:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:00 Qejfi më i madh se Stambolli
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza Zgjedhore
 • 0:30 Familja ime
 • 1:00 Publicitet dhe Promo
 • 1:12 Magazina Zgjedhore
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Zona Zgjedhore
 • 4:30 n’Trip Listë – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:55 Dr Plastic
 • 6:50 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Qejfi më i madh se Stambolli
 • 7:50 Publicitet dhe Promo
 • 8:00 Ora 7
 • 8:00 Ora Shtatë
 • 8:55 Studio Moderna
 • 9:07 Qejfi më i madh se Stambolli
 • 9:15 Comodita
 • 9:30 Teleshop
 • 9:45 Comodita
 • 9:50 Klan Kids
 • 10:00 Familja ime
 • 10:50 Familja Ime
 • 10:50 Publicitet dhe Promo
 • 11:00 Pasion e Profesion
 • 11:40 Prive – r
 • 11:45 Publicitet dhe Promo
 • 11:50 Dr Plastic
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:40 Studio Moderna
 • 13:50 Zona Zgjedhore
 • 15:00 Comodita
 • 16:45 Studio Moderna
 • 17:00 Magazina Zgjedhore
 • 18:50 Publicitet dhe Promo
 • 19:00 Dr. Plastik
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:45 Zona Zgjedhore
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Analiza Zgjedhore

 Na ndiqni