Klan Kosova – Jemi një!

Sot

S
o
t

E Hënë, 26 Gusht 2019

Lajmet kryesore

Më shumë Lajme

Sport

Më shumë Sport
Klan TV

Programi Javor

 • 0:05 Familja ime
 • 0:45 Info Magazine – r
 • 0:55 Publicitet dhe Promo
 • 1:00 Pasion e Profesion
 • 1:45 Publicitet dhe Promo
 • 2:00 Sunrise
 • 2:15 Ora e Pasdites – r
 • 2:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Sports Show
 • 4:30 Zonë e Lirë – r
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:50 O sa mirë
 • 6:10 O Sa Mirë – r
 • 6:45 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 7:00 Ora Shatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet & Promo
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Hollywood News Feed
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:30 Comodita
 • 9:35 Comodita
 • 9:40 Studio Moderna
 • 9:50 Blic Interview
 • 9:55 O sa mirë Kids
 • 10:00 Familja Ime – r
 • 10:40 Publicitet & Promo
 • 10:40 Publicitet dhe Promo
 • 10:45 Sports Show
 • 10:45 Sports Show
 • 10:50 Ju Flet Prishtina – r
 • 11:55 Pet Show – r
 • 12:30 Comodita
 • 12:35 Publicitet & Promo
 • 12:35 Publicitet dhe Promo
 • 12:40 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 12:45 Comodita
 • 12:55 Publicitet & Promo
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:30 Publicitet & Promo
 • 13:30 Publicitet dhe Promo
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:32 Moti
 • 13:32 Moti
 • 13:34 Publicitet & Promo
 • 13:35 Sports Show – r
 • 13:40 Toka jonë
 • 13:40 Studio Moderna
 • 13:52 Publicitet dhe Promo
 • 14:00 Toka jonë
 • 14:20 Pet Show
 • 14:35 Pet Show
 • 14:45 Teleshop
 • 14:50 Publicitet & Promo
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 15:00 Flash
 • 15:08 Moti
 • 15:10 Publicitet & Promo
 • 15:10 Moti
 • 15:13 Publicitet dhe Promo
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:40 Comodita
 • 15:40 Comodita
 • 15:50 Publicitet
 • 15:55 Publicitet & Promo
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 17:00 Comodita
 • 17:05 Studio Moderna
 • 17:10 Publicitet & Promo
 • 17:10 Publicitet dhe Promo
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet
 • 18:30 Publicitet & Promo
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:35 Ora e Pasdites
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 19:50 Publicitet & Promo
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:14 Minuta e Fundit
 • 20:30 Publicitet & Promo
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:32 Moti
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:35 Publicitet & Promo
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:40 Publicitet
 • 20:40 Minuta e fundit
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:50 Publicitet & Promo
 • 20:50 Publicitet dhe Promo
 • 21:00 Zona B
 • 21:00 Zona B
 • 21:30 Publicitet
 • 21:50 Publicitet & Promo
 • 21:50 Publicitet dhe Promo
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 22:00 NIN
 • 22:25 Publicitet
 • 22:50 Publicitet & Promo
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Lajmet
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 0:00 Publicitet & Promo
 • 0:10 Wazzup
 • 0:10 Asist
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 1:00 Publicitet & Promo
 • 1:00 Publicitet dhe Promo
 • 1:02 Info Magazine
 • 1:02 Info Magazine
 • 1:58 Publicitet dhe Promo
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 2:00 Ora e Pasdites
 • 2:00 Ora e Pasdites
 • 3:00 Lajme
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:00 Lajme 20:00
 • 3:30 Publicitet & Promo
 • 3:30 Publicitet dhe Promo
 • 3:32 Moti
 • 3:32 Moti
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 3:35 Publicitet & Promo
 • 3:35 Publicitet dhe Promo
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Minuta e Fundit
 • 3:40 Minuta e fundit
 • 3:50 Zona B – r
 • 3:50 Publicitet & Promo
 • 3:50 Publicitet dhe Promo
 • 3:55 Zona B
 • 3:55 Zona B
 • 4:30 NIN – r
 • 4:40 Nd’rrimi i Natës
 • 4:45 Publicitet & Promo
 • 4:45 Publicitet dhe Promo
 • 4:50 NIN
 • 5:40 Publicitet & Promo
 • 5:40 Publicitet dhe Promo
 • 5:45 Toka Jonë
 • 5:45 Toka jonë
 • 6:35 Publicitet & Promo
 • 6:35 Publicitet dhe Promo
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 7:00 Ora Shatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet & Promo
 • 9:20 Publicitet dhe Promo
 • 9:25 Studio Moderna
 • 9:30 Comodita
 • 9:40 Comodita
 • 9:55 Familja ime
 • 10:00 Familja Ime – r
 • 10:40 Publicitet dhe Promo
 • 10:45 Asist
 • 11:35 Publicitet dhe Promo
 • 11:40 Ora e Pasdites r
 • 11:40 Ora e Pasdites – r
 • 11:40 Zona B
 • 12:35 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 12:45 Comodita
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:32 Moti
 • 13:35 Zona B – r
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:35 Publicitet dhe Promo
 • 13:40 Studio Moderna
 • 14:00 NIN
 • 14:10 NIN – r
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 15:00 Flash
 • 15:10 Moti
 • 15:13 Publicitet dhe Promo
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:40 Comodita
 • 15:50 Publicitet
 • 15:55 Publicitet dhe Promo
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 17:10 Publicitet dhe Promo
 • 17:15 Comodita
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:30 Publicitet dhe Promo
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 19:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet
 • 20:30 Publicitet dhe Promo
 • 20:32 Moti
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:35 Publicitet dhe Promo
 • 20:40 Minuta e fundit
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:50 Publicitet dhe Promo
 • 20:55 Publicitet
 • 21:00 Zona B
 • 21:00 Zona B
 • 21:00 Zona B
 • 21:30 Publicitet
 • 21:50 Publicitet dhe Promo
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 22:00 NIN
 • 22:50 Publicitet
 • 22:50 Publicitet dhe Promo
 • 23:00 Lajmet
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:40 Wazzup – r
 • 1:10 Wazzup
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 3:00 Lajme
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:50 Zona B – r
 • 4:30 NIN – r
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet & Promo
 • 9:30 Comodita
 • 10:00 Prive
 • 11:40 Ora e Pasdites – r
 • 12:30 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:50 Publicitet
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:55 Publicitet
 • 21:00 Zona B
 • 21:00 Zona B
 • 21:30 Publicitet
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 22:50 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 3:00 Lajme
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:50 Zona B – r
 • 4:30 NIN – r
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet & Promo
 • 9:30 Comodita
 • 11:40 Ora e Pasdites – r
 • 12:30 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:50 Publicitet
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:50 Publicitet
 • 21:00 Zona e Debatit
 • 21:00 Zona B
 • 22:50 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:40 Wazzup – r
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 3:00 Lajme
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:50 Champion Quiz – r
 • 5:10 Monumentet
 • 6:00 Prive – r
 • 7:00 Ora 7
 • 7:00 Ora Shtatë
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet & Promo
 • 9:30 Comodita
 • 10:00 Ora e Pasdites – r
 • 10:50 Wazzup – r
 • 12:30 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:35 Zona e Debatit- r
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:50 Publicitet
 • 16:00 Wazzup
 • 16:00 Wazzup
 • 17:15 Top Shop
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet
 • 18:35 Ora e Pasdites
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 Champion Quiz
 • 23:00 Lajmet
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajme 23:00
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:40 Wazzup – r
 • 1:10 Zonë e Lirë
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 3:00 Lajme
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:40 Prive – r
 • 5:00 Xing me Ermalin – r
 • 8:00 Ora 7
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 9:20 Publicitet & Promo
 • 9:30 Comodita
 • 9:50 Klan Kids
 • 10:50 Familja Ime
 • 11:50 Ora e Pasdites – r
 • 12:30 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:35 Double Trouble
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 15:10 Comodita
 • 15:20 Pet Show – r
 • 16:00 O Sa Mirë – r
 • 17:00 Mësimet e Diolës
 • 17:50 Publicitet
 • 18:00 Ju Flet Prishtina
 • 18:50 Publicitet
 • 19:00 Prive
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:38 Publicitet
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 OXYGEN
 • 22:50 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 23:00 Xing me Ermalin
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:40 Wazzup – r
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 4:30 n’Trip Listë – r
 • 8:00 Ora 7
 • 9:15 Comodita
 • 9:30 Teleshop
 • 9:50 Klan Kids
 • 10:50 Familja Ime
 • 11:40 Prive – r
 • 12:30 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 13:00 Lajmet
 • 13:00 Flash
 • 13:00 Lajme 13:00
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 15:00 Comodita
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 17:50 Publicitet
 • 18:00 Double Trouble
 • 19:00 n’Trip Listë
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:00 Lajme 20:00
 • 20:30 Publicitet
 • 20:35 Parashikimi i Motit
 • 20:40 Publicitet
 • 21:00 O Sa Mirë
 • 21:55 Publicitet
 • 22:00 Sports Show
 • 23:55 Publicitet

 Na ndiqni