Klan Kosova - Jemi një - Skema Programore
Fillon Titulli
01:00Toka jonë
01:30Drive Zone
02:20Ju Flet Prishtina
03:00Lajme 20/00
03:35Parashikimi i motit
03:40FAMILJA IME
04:40Wazzup
05:30Prive
06:30PET SHOW
07:00Dora – The Explorer
07:30Go Diego
07:55Publicitet
08:00Ora Shtate
09:15Publicitet
09:20Comodita
09:45Natura Terapi
10:00Familja ime
10:50Publicitet
11:00Drive Zone
11:50Natura Terapi
12:05FC Latta
12:43Comodita
13:00Flash + Moti
13:12Publicitet
13:15Oxygen
15:57Publicitet
16:00Wazzup
16:56Publicitet
17:00FILM
18:50Publicitet
19:00Story of God
19:50Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45NIN
21:55Publicitet
22:00Sports Show
23:20Publicitet
Fillon Titulli
00:15Doktori i Mrekullive
01:00Dashuri dhe Urrejtje
02:00Humbesi Fiton
03:00Lajme 20/00
03:35Parashikimi i motit
03:40Rubikon
05:00Ora e Pasdites
05:50Hollywood News Feed
06:05Taken
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Doktori i Mrekullive
12:00Taken
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Doktori i Mrekullive
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Futboll Europa League: FC Decic – FC Drita
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:05Publicitet
00:10Story of God
01:00Fara e Flliqt
01:30Lajme + Moti
01:55Publicitet
02:00NBA FINALJA Phoenix vs. Milwaukee 1
04:59Publicitet
05:00Koncerti- Për Ditë të Evropës
06:40Hollywood News Feed
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15VIP Dado
12:05Fara e Flliqt
12:42Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:27Promo
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Doktori i Mrekullive
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Peshku i Artë
21:25Publicitet
21:30Fakte
22:25Publicitet
22:30Brooklyn Nine-Nine
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:15ASIST
02:00Doktori i Mrekullive
02:45Dashuri dhe Urrejtje
03:30Lajme 20/00
04:00Parashikimi i motit
04:05Fakte
05:00Peshku i Arte
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Doktori i Mrekullive
12:05Brooklyn Nine-nine
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Doktori i Mrekullive
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00UEFA Champions League: Prishtina – Ferencvaros
21:55Publicitet
22:00Doku n’Klan
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:15Doktori i Mrekullive
01:00Dashuri dhe Urrejtje
01:45Humbesi Fiton
02:30Brooklyn Nine-Nine
03:00LAJMET
03:30MOTI
03:35Rubikon
04:40Doku n’Klan
05:10Info Magazine
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Doktori i Mrekullive
12:00Doku n’Klan
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Doktori i Mrekullive
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45RUBIKON
21:55Publicitet
22:05Taken
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
01:00Doktori i mrekullive
01:50Dashuri dhe Urrejtje
02:40Hollywood News Feed
03:00Lajme 20:00
03:30Parashikimi i motit
03:40Futboll
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Doktori i mrekullive
12:05FC Latta
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Qejfi me i madh se Stambolli
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:457 ditë me Panxhën
21:27Publicitet
21:30Fara e Flliqt
21:55Publicitet
22:00Prive
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
01:00Dashuri dhe Urrejtje
01:45Qejfi me i madh se Stambolli
02:30Brookly Nine Nine
03:00Lajme 20/00
03:407 ditë me Panxhën
04:20Fara e Flliqt
05:00Prive
06:00Taken
06:55Publicitet
07:00Dora – The Explorer
07:30Go Diego
07:55Publicitet
08:00Ora Shtate
09:12Publicitet
09:15Comodita
09:30VIP DADO
09:55Publicitet
10:00Familja ime
10:50Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Publicitet
11:20PET SHOW
11:50Prive
12:45Comodita
13:00Flash + Moti
13:11Publicitet
13:15Fara e Flliqt
13:45Brooklyn Nine Nine
14:15KULTORA
14:45Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:20Comodita
15:37Publicitet
15:40Wazzup
16:30Toka jonë
16:55Publicitet
17:00Drive Zone
17:50Publicitet
18:00Ju Flet Prishtina
18:50Publicitet
19:00Ultimate BeastMaster
19:50Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:35OXYGEN
23:33Publicitet
23:40Flash