Klan Kosova - Jemi një - Skema Programore
Fillon Titulli
23:30Flash
23:25Publicitet
22:00Sports Show
21:55Publicitet
21:00Erdh Lezeti
20:45Hollywood News Fedd
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:30Publicitet
20:00Lajme 20:00
19:50Publicitet
19:00Miss Universe Reality
18:58Publicitet
18:50Publicitet
18:00Qejfi më I madh se Stambolli
17:15Fara e flliqt
17:10Publicitet
16:30Loja e titaneve
16:25Publicitet
15:35Ne kerkim
15:20Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
13:15Proka
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita
12:00SIGNED
11:15Miss Universe Reality
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:55Publicitet
10:00Familja ime
9:55Publicitet
9:40Comodita
8:00Ora Shtatë
7:55Publicitet
7:30Go Diego
7:00Dora – The Explorer
6:20Ne kerkim
5:40Toka jonë
3:35Proka
3:33Parashikimi i motit
3:00Lajme 20:00
2:30Superstore
Fillon Titulli
23:00Edicioni special
22:55Publicitet
21:30Ora e mbremjes
21:20Publicitet
20:45Oda e stupcave
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
19:50Publicitet
18:50Fi
18:45Publicitet
18:35Minuta e fundit
18:30Publicitet
17:30Info Magazine
17:25Publicitet
16:35Ora e Pasdites
16:30Publicitet
16:25Promo
15:40Superstore
15:30Publicitet
15:27Promo
15:17Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
14:42Comodita
13:35Puthje në errësirë
13:27Publicitet
13:15Promo
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita TV Shop
12:15Oda e stupcave
11:15Fi
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:50Publicitet
9:40N’Qendër
7:00Ora Shtatë
6:50Publicitet
6:20Oda e stupcave
5:35Superstore
4:45Info Magazine
3:35Ora e mbremjes
3:33Parashikimi i motit
3:30Publicitet
3:00Lajme 20:00
2:10Ora e Pasdites
1:30Puthje në errësirë
0:30Fi
Fillon Titulli
23:00Edicioni special
22:55Publicitet
21:30Ora e mbremjes
21:20Publicitet
20:45Oda e stupcave
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:30Publicitet
20:00Lajme 20:00
19:50Publicitet
18:50Fi
18:45Publicitet
18:35Minuta e fundit
18:30Publicitet
17:30Info Magazine
17:25Publicitet
16:35Ora e Pasdites
16:30Publicitet
16:25Promo
15:40Superstore
15:30Publicitet
15:27Promo
15:17Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
14:42Comodita
13:35Puthje në errësirë
13:27Publicitet
13:15Promo
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita TV Shop
12:15Oda e stupcave
11:15Fi
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:50Publicitet
9:40N’Qendër
7:00Ora Shtatë
6:50Publicitet
5:00Love Happens
3:35Sports Show
3:33Parashikimi i motit
3:30Publicitet
3:10Lajme 20:00
2:50Publicitet
1:40Erdh Lezeti
1:00Miss Universe
Fillon Titulli
23:00Edicioni special
22:55Publicitet
21:30Ora e mbremjes
21:20Publicitet
20:45Oda e stupcave
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
19:50Publicitet
18:50Fi
18:45Publicitet
18:35Minuta e fundit
18:30Publicitet
17:30Info Magazine
17:25Publicitet
16:35Ora e Pasdites
16:30Publicitet
16:25Promo
15:40Superstore
15:30Publicitet
15:27Promo
15:17Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
14:42Comodita
13:35Puthje në errësirë
13:27Publicitet
13:15Promo
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita TV Shop
12:15Oda e stupcave
11:15Fi
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:50Publicitet
9:40N’Qendër
7:00Ora Shtatë
7:00Ora Shtatë
6:55Publicitet
6:00Superstore
5:20Ora e Pasdites
4:25Ora e mbremjes
4:20Parashikimi i motit
3:50Lajme 20:00
3:10Puthje në errësirë
2:10Fi
0:30Asist
Fillon Titulli
23:00Edicioni special
22:55Publicitet
21:30Ora e mbremjes
21:20Publicitet
20:45Oda e stupcave
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
19:50Publicitet
18:50Fi
18:45Publicitet
18:35Minuta e fundit
18:30Publicitet
17:30Info Magazine
17:25Publicitet
16:35Ora e Pasdites
16:30Publicitet
16:25Promo
15:40Superstore
15:30Publicitet
15:27Promo
15:17Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
14:42Comodita
13:35Puthje në errësirë
13:27Publicitet
13:15Promo
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita TV Shop
12:15Oda e stupcave
11:15Fi
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:50Publicitet
9:40N’Qendër
7:00Ora Shtatë
6:50Publicitet
6:20Oda e stupcave
5:35Superstore
4:45Info Magazine
3:35Ora e mbremjes
3:33Parashikimi i motit
3:30Publicitet
3:00Lajme 20:00
2:10Ora e Pasdites
1:30Puthje në errësirë
0:30Fi
Fillon Titulli
23:00Edicioni special
22:55Publicitet
22:15Loja e titanëve
21:30Champion Quiz
21:20Publicitet
21:20Publicitet
20:45Oda e stupcave
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
19:50Publicitet
18:50Fi
18:45Publicitet
18:35Minuta e fundit
18:30Publicitet
17:30Info Magazine
17:25Publicitet
16:35Ora e Pasdites
16:30Publicitet
16:25Promo
15:40Superstore
15:30Publicitet
15:27Promo
15:17Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
14:42Comodita
13:35Puthje në errësirë
13:27Publicitet
13:15Promo
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita TV Shop
12:15Oda e stupcave
11:15Fi
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:50Publicitet
9:40N’Qendër
7:00Ora Shtatë
6:50Publicitet
6:20Oda e stupcave
5:35Superstore
4:45Info Magazine
3:35Ora e mbremjes
3:33Parashikimi i motit
3:30Publicitet
3:00Lajme 20:00
2:10Ora e Pasdites
1:30Puthje në errësirë
0:30Fi
Fillon Titulli
23:55NBA
23:45Flash
23:05Ne kerkim
23:00Publicitet
21:15Era dhe Lisi
21:10Publicitet
20:45FARA E FLLIQT
20:36Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:30Publicitet
20:00Lajme 20:00
19:50Publicitet
19:00Signed
18:50Publicitet
18:00Qejfi më i madh se Stambolli
17:55Publicitet
17:40Hollywood News Feed
17:00Drive Zone
16:45Publicitet & Promo
16:00Toka jonë
15:35Superstore
15:30Publicitet
15:20Comodita
15:15Parashikimi i motit
15:00Lajme 15:00
14:45Comodita
13:15Ora e mbremjes
13:13Parashikimi i motit
13:00Flash
12:45Comodita
12:00Oda e stupcave
11:15Signed
11:13Parashikimi i motit
11:00Flash
10:55Publicitet
10:00Familja ime
9:55Publicitet
9:40Comodita
8:00Ora Shtate
7:55Publicitet
7:30Go Diego
7:00Dora – The Explorer
6:50Publicitet
6:20Oda e stupcave
5:35Superstore
4:45Info Magazine
3:35Ora e mbremjes
3:33Parashikimi i motit
3:30Publicitet
3:30Publicitet
3:00Lajme 20:00
2:10Ora e Pasdites
1:30Puthje në errësirë
0:30Fi