Klan Kosova - Jemi një - Skema Programore
Fillon Titulli
00:30Omer
01:15Drive Zone
02:00Ju Flet Prishtina
02:45Hollywood News Feed
03:00Lajme 20:00
03:35Parashikimi i motit
03:40FAMILJA IME
04:40Wazzup
05:30KULTORA
06:30PET SHOW
07:00Dora – The Explorer
07:30Go Diego
08:00Ora Shtatë
09:15Publicitet
09:20Comodita
09:35MOUK
10:00Familja ime
10:50Publicitet
11:00OXYGEN
12:43Comodita
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15CHAMPION QUIZ
14:00Wazzup
14:55Publicitet
15:00Superliga futboll
16:56Publicitet
17:00Superliga e basketbollit
18:55Publicitet
19:00Omer
19:50Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45NIN
21:55Publicitet
22:00Sports Show
23:13Publicitet
23:15Robi plaket kur don vet
23:55Flash
Fillon Titulli
00:30Omer
01:20Bija ime
02:00Humbësi fiton
02:50Lajmet
03:20Moti
03:30Rubikon
04:45Ora e Pasdites
05:45Hollywood News Feed
06:00EDU MEDIA
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Omer
12:00Edu Media
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:30Publicitet + Promo
13:35Bija ime
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita
15:00Lajme 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Omeri
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45RUBIKON
22:10Publicitet
22:15FC Latta
22:50Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:05Publicitet
00:10OMERI
01:00Fara e Flliqt
01:30Nd’rrimi I Nates
02:55Publicitet
03:00LAJME + MOTI
03:34Publicitet
03:35Sports Show
04:50Robi Plaket
06:00Wazzup
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Champion Quiz
12:05Fara e Flliqt
12:42Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:30Publicitet + Promo
13:35Bija ime
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita
15:00Lajme 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Omeri
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Pasion dhe Profesion
21:25Publicitet
21:30Fakte
22:25Publicitet
22:30Grushti
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:30Omer
01:30ASIST
02:15Bija ime
03:00Lajme 20:00
03:30Parashikimi i motit
03:35Fakte
04:20Grushti
05:00Pasion dhe Profesion
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15FAKTE
12:05Grushti
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:30Publicitet + Promo
13:35Bija ime
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita
15:00Lajme 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Omeri
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45RUBIKON
21:55Publicitet
22:00Doku n’Klan
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:30Omer
01:20Bija ime
02:00Humbesi Fiton
02:50Lajmet
03:20Moti
03:25Rubikon
04:40Doku n’klan
05:10Info Magazine
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Omer
12:00Doku n’Klan
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:30Publicitet + Promo
13:35Bija ime
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita
15:00Lajme 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Omeri
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45RUBIKON
21:55Publicitet
22:00EduMedia
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:30Omer
01:20Doktori i Mrekullive
02:00Bija ime
02:50Lajmet
03:20Moti
03:30Rubikon
05:00Info Magazine
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Omer
12:05FC Latta
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:30Publicitet + Promo
13:35Bija ime
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita
15:00Lajme 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Omer
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:457 dite me Panxhën
21:25Publicitet
21:30Fara e Flliqt
21:55Publicitet
22:00PRIVE
22:50Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:30Omer
01:15Hollywood News Feed
01:30NBA: L.A Lakers vs. Miami
04:30Qejfi më i madh se Stambolli
05:10Bija ime
06:00PRIVE
07:00Dora – The Explorer
07:30Go Diego
08:00Ora Shtatë
09:15Publicitet
09:20Comodita
09:35Mouk
09:55Publicitet
10:00Familja ime
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15PET SHOW
11:50PRIVE
13:00Flash
13:11Publicitet
13:15Fara e Flliqt
13:45Grushti
14:15KULTORA
14:45Comodita
15:00Lajme 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:20Comodita
15:37Publicitet
15:40Wazzup
16:30Toka jonë
16:55Publicitet & Promo
17:00Drive Zone
17:50Publicitet
18:00Ju Flet Prishtina
18:45Publicitet
18:50Omer
19:50Publicitet
20:00Lajme 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45OXYGEN
23:55Publicitet
23:57Flash