Skema Programore e TV Klan Kosova - Klan Kosova - Jemi një!


Na ndiqni në:


Get it on Google Play Download on the App Store
Fillon Titulli
Rubikon
00:05Publicitet
01:00Prive
02:00Robi Plaket kur don vet
03:00Lajmet 20:00
03:35Albi SUPERLIGA FUTBOLL
05:30Sports Show
06:40Hollywood News Feed
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:50Comodita Tv Shop
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Prive
12:50Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:15Parashikimi i motit
13:20Comodita Tv Shop
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita Tv Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita Tv Shop
15:33Publicitet
15:40Hallakama
16:27Publicitet
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:47Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
21:00BIG BROTHER VIP
21:35Publicitet
22:35Publicitet
22:55Publicitet
Fillon Titulli
Rubikon
01:00Tradhëtia
02:20BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
03:00Lajmet 20:00
03:30Parashikimi i motit
04:15Hallakama
06:05Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:50Comodita Tv Shop
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
12:50Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:20Comodita Tv Shop
13:25Publicitet
13:35Tradhëtia
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita Tv Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita Tv Shop
15:33Publicitet
15:40Hallakama
16:27Publicitet
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40F1
18:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:47Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Rubikon
20:45Rubikon
21:55Publicitet
22:00Kiks Kosova
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:20F1
00:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
01:05Tradhëtia
03:00Lajmet 20:00
03:32Parashikimi i motit
04:15Hallakama
05:00Kiks Kosova
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:50Comodita Tv Shop
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15F1
12:00Kiks Kosova
12:50Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:15Parashikimi i motit
13:20Comodita Tv Shop
13:25Publicitet
13:35Tradhëtia
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita Tv Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita Tv Shop
15:33Publicitet
15:40Hallakama
16:27Publicitet
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40F1
18:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:47Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Rubikon
20:45Rubikon
21:55Publicitet
22:00Kiks Kosova
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
23:45Flash
Fillon Titulli
Rubikon
00:20F1
00:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
01:05Tradhëtia
03:00Lajmet 20:00
03:35Parashikimi i motit
04:40Rubikon
05:00Hallakama
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:50Comodita Tv Shop
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
12:20S’komplekse
12:50Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:20Comodita Tv Shop
13:25Publicitet
13:35Tradhëtia
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita Tv Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita Tv Shop
15:33Publicitet
15:40Hallakama
16:27Publicitet
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40F1
18:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:47Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Rubikon
20:45Rubikon
21:55Publicitet
22:15Fara e Flliqt
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:00Hallakama
00:20F1
01:05Tradhëtia
03:00Lajmet 20:00
03:35Parashikimi i motit
05:40Hollywood News Feed
06:05Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
10:50Comodita Tv Shop
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Shija e Anes
12:50Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:25Publicitet
13:35Tradhëtia
14:20Hollywood News Feed
14:42Comodita Tv Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita Tv Shop
15:33Publicitet
15:40Hallakama
15:40Ora e Pasdites
16:27Publicitet
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40F1
18:40BIG BROTHER VIP permbledhja ditore
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:47Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:457 Dite me Panxhen
21:00BIG BROTHER VIP
21:27Publicitet
21:57Publicitet
22:55Publicitet
Fillon Titulli
00:15F1
00:20Tradhëtia
01:30NBA Phoenix vs. Boston
03:35Fara e Flliqt
05:00Info Magazine
07:00Kim possible
07:007 Dite me Panxhen
07:30Blaze and the monster machines
07:55Publicitet
08:00Ora Shtate
09:15Publicitet
09:15Comodita Tv Shop
09:30Hollywood News Feed
09:50Publicitet
10:00Familja Ime
10:50Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Publicitet
11:20Pet Show
12:45Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:15Publicitet
13:25Fara e Flliqt
14:15Kultora
14:45Comodita Tv Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:20Comodita Tv Shop
15:37Publicitet
16:30Toka jone
16:50Publicitet
17:00Drive Zone
17:50Publicitet
18:00Ju flet Prishtina
18:55Publicitet
19:00FAKTE me Adnan Merovci
19:45Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:33Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:45Oxygen
23:40Publicitet
Fillon Titulli
00:00Toka jone
00:30Drive Zone
01:15Ju flet Prishtina
02:00Pet Show
03:00Lajmet 20:00
03:35Parashikimi i motit
03:40Familja Ime
04:30Fakte
06:20Kultora
07:00Kim possible
07:30Blaze and the monster machines
07:55Publicitet
08:00Ora Shtate
09:15Publicitet
09:20Comodita Tv Shop
09:40MOUK
10:00Familja Ime
10:50Publicitet
11:00Shija e Anes
12:00Drive Zone
12:43Comodita Tv Shop
13:00Flash
13:00Oxygen
14:55Publicitet
18:57Publicitet
19:00Urtësia e Krijimit
19:45Publicitet
20:00Lajmet 20:00
20:30Publicitet
20:35Parashikimi i motit
20:40Publicitet
20:45Çka ka shpija
21:30Prive
21:50Publicitet
22:00Sports Show
23:13Publicitet
23:15Robi Plaket kur don vet