Na ndiqni në:


Get it on Google Play Download on the App Store
Fillon Titulli
00:40Publicitet
00:50War Sories
01:00Prive
02:00Travel with Juliana
02:45Publicitet
03:00Lajmet qendrore
03:30Parashikimi i motit
03:35Oxygen
06:30Inside Pixar
06:55Publicitet
07:00LEGO Ninja
07:30Madagascar a littla
08:00Ora Shtate
09:50Publicitet
09:50Comodita TV Shop
10:00Scorpions
10:50Publicitet
10:55Promo
11:00Lajmet Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Dokumentar
12:00Çka ka shpija
12:50Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:15Parashikimi i motit
13:20Comodita TV Shop
13:25Publicitet
13:35Mother
14:20Inside Pixar
14:45Comodita TV Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita TV Shop
15:27Promo
15:30Publicitet
15:40Hallakama
16:25Publicitet
16:30What on Earth
17:20Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Meryem
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:47Publicitet
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Peshku i arte
21:35Publicitet
21:50Succession
22:23Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:30Succession
01:30Mother
02:15Drive Zone
03:00Lajmet qendrore
03:30Parashikimi i motit
03:35Meryem
04:15Oxygen
06:45War Sories
07:00LEGO Ninja
07:30Madagascar a littla
08:00Ora Shtate
09:50Comodita TV Shop
09:55Publicitet
10:00Scorpions
10:50Publicitet & promo
11:00Lajmet Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Meryem
12:05Çka ka shpija
12:45Promo
12:50Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:15Parashikimi i motit
13:20Comodita TV Shop
13:25Publicitet
13:35Mother
14:20War Sories
14:30Promo
14:35Inside Pixar
14:45Comodita TV Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita TV Shop
15:27Promo
15:30Publicitet
15:40Hallakama
16:25Publicitet
16:30What on Earth
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Meryem
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:45Publicitet
19:55Promo
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Hallakama e Natës
21:55Publicitet
22:00Americas Book of Secret
22:50Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:20Mother
01:05Meryem
01:55Promo
02:00Americas Book of Secret
02:50Publicitet
02:55Promo
03:00Lajmet qendrore
03:30Hallakama e Natës
04:30Hallakama
05:15Inside Pixar
05:30What on Earth
06:20Succession
07:00LEGO Ninja
07:30Madagascar a littla
08:00Ora Shtate
09:50Comodita TV Shop
09:55Promo + Publicitet
10:00Scorpions
10:50Promo + Publicitet
11:00Lajmet Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Meryem
12:05War Sories
12:25Inside Pixar
12:50Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Promo
13:20Comodita TV Shop
13:25Publicitet
13:35Mother
14:20Inside Pixar
14:30Promo
14:35Directors
14:45Comodita TV Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita TV Shop
15:27Promo
15:30Publicitet
15:40Hallakama
16:25Publicitet
16:30What on Earth
17:20Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Meryem
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:45Publicitet
19:55Promo
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Hallakama e Natës
21:55Publicitet
22:00Americas Book of Secret
22:55Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:20Mother
01:05Meryem
02:00Hallakama
03:00Lajmet qendrore
03:35Parashikimi i motit
03:40Hallakama e Natës
05:00Americas Book of Secret
05:50What on Earth
06:30Inside Pixar
06:50Directors
06:56Zoom In
07:00LEGO Ninja
07:30Madagascar a littla
08:00Ora Shtate
09:50Comodita TV Shop
09:55Promo + Publicitet
10:00Scorpions
10:50Promo + Publicitet
11:00Lajmet Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Meryem
12:05Inside Pixar
12:25Promo
12:30War Sories
12:40Promo
12:50Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Zoom In
13:20Comodita TV Shop
13:25Publicitet
13:30Directors
13:35Mother
14:20Promo
14:25Inside Pixar
14:45Comodita TV Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita TV Shop
15:27Promo
15:30Publicitet
15:40Hallakama
16:25Publicitet
16:30What on Earth
17:20Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Meryem
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:45Publicitet
19:55Promo
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Hallakama e Natës
21:55Publicitet
22:00Americas Book of Secret
22:50Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:20Mother
01:10Meryem
02:10War Sories
02:30Yll Limani
03:00Lajme + Moti
03:40Hallakama e Natës
05:00Hallakama
05:50What on Earth
06:30Inside Pixar
06:55Publicitet
07:00LEGO Ninja
07:30Madagascar a littla
08:00Ora Shtate
09:50Comodita TV Shop
09:55Promo + Publicitet
10:00Scorpions
10:50Promo + Publicitet
11:00Lajmet Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Meryem
12:05Inside Pixar
12:25Promo
12:30War Sories
12:40Promo
12:45Zoom In
12:50Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:15Parashikimi i motit
13:15Zoom In
13:20Comodita TV Shop
13:25Publicitet
13:30Directors
13:35Mother
14:20Promo
14:25Inside Pixar
14:45Comodita TV Shop
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita TV Shop
15:27Promo
15:30Publicitet
15:40Hallakama
16:25Publicitet
16:30What on Earth
17:20Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Meryem
19:30Publicitet
19:35Minuta e Fundit
19:45Publicitet
19:55Promo
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Dokumentar
21:35Publicitet
21:45Koncert
22:45Publicitet
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
Yll Limani
00:20Mother
01:10Meryem
02:00Koncert
03:00Lajmet + moti
03:35Hallakama
04:30Info Magazine
05:20Dokumentar
06:15Scorpions
06:50What on Earth
07:40Promo + Publicitet
08:00Ora Shtate
09:15Publicitet
09:25Zoom In
09:30Comodita TV Shop
09:45Inside Pixar
09:55Publicitet
10:00Familja Ime
10:50Publicitet
11:00Lajmet Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Publicitet
11:20Inside Pixar
11:40Zoom In
11:45War Sories
12:00Dokumentar
12:45Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Publicitet
13:25Kastriot Tusha
14:15War Sories
14:45Comodita TV Shop
14:55Promo
15:00Lajmet 15:00
15:15Parashikimi i motit
15:17Promo
15:20Comodita TV Shop
15:30Publicitet
15:40Dokumentar
16:30Promo
16:35War Sories
16:45Directors
16:50Publicitet
17:00Drive Zone
17:50Publicitet
18:00Ju flet Prishtina
18:50Publicitet
18:55Promo
19:00Dokumentar
19:50Publicitet
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Oxygen
23:55Publicitet
Fillon Titulli
00:00Drive Zone
00:45Dokumentar
01:30Azzet &Dhurata Dora
02:00Kida
02:30War Sories
03:00Lajmet qendrore
03:35Parashikimi i motit
03:40Familja Ime
04:30Dokumentar
05:30Americas Book of Secret
06:20Inside Pixar
07:00LEGO Ninja Go Master
07:30Madagascar a littla
07:55Publicitet
08:00Ora Shtate
09:15Publicitet
09:20Comodita TV Shop
09:35Yll Limani
10:00Familja Ime
10:50Publicitet
11:00Dokumentar
11:50Drive Zone
12:40Promo
12:45Comodita TV Shop
13:00Lajmet Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Publicitet
13:20Dokumentar
14:10Promo
14:15Dokumentar
15:05Promo
15:10Koncert
16:00Publicitet
16:10Peshku i arte
16:50Publicitet
17:00Superliga e Kosovës në Futboll
18:55Publicitet
19:00Koncert
19:50Publicitet
20:00Lajmet qendrore
20:30Publicitet
20:35Parashikimi i motit
20:37Publicitet
20:45Çka ka shpija
21:35Publicitet
21:40Travel with Juliana
22:25Publicitet
22:30Sports Show
23:35Publicitet
23:40Inside Pixar
23:59Koncert