Klan Kosova - Jemi një - Skema Programore
Fillon Titulli
00:30Toka jonë
01:00Drive Zone
02:25KULTORA
06:00Vikinget
11:00OXYGEN
16:00Humbesi fiton
19:00PASSION DHE PROFESION
23:40BESA
Fillon Titulli
Humbesi fiton
Humbesi fiton
00:20Dr. Hekimollu
01:10Puthje në errësirë
03:00Lajme
03:40Rubikon
05:00Ora e Pasdites
06:00BIG MUSIC SHOW
07:00Ora Shtate
09:40N’Qendër
11:00Flash
11:15Dr. Hekimollu
12:05BIG MUSIC SHOW
13:00Flash
13:35Puthje në errësirë
15:40Wazzup
16:35Ora e Pasdites
17:30Info Magazine
18:35Minuta e fundit
18:45Dr. Hekimollu
20:45Rubikon
23:00EDICIONI SPECIAL
Fillon Titulli
01:45Sinan Vllasaliu
02:00Humbesi fiton
02:00BESA
03:10Lajme
03:35Sports Show
05:00Kur Pranvera Vonon
07:00Ora Shtate
09:40N’Qendër
11:00Flash
11:15Qejfi më i madh se Stambolli
12:00PASSION DHE PROFESION
12:12PASSION DHE PROFESION
13:00Flash
13:12Sinan Vllasaliu
13:35Puthje në errësirë
15:00Lajme
15:40Humbesi fiton
16:35Ora e Pasdites
17:30Info Magazine
18:35Minuta e fundit
18:45Dr. Hekimollu
20:00Lajme
20:45STUPCAT
21:30NIN
22:00BESA
23:00EDICIONI SPECIAL
Fillon Titulli
00:20Dr. Hekimollu
01:10Puthje në errësirë
01:10Puthje në errësirë
02:00Humbesi fiton
03:00Lajme
03:40NIN
05:00Ora e Pasdites
06:00STUPCAT
07:00Ora Shtate
09:40N’Qendër
11:00Flash
11:15Dr. Hekimollu
12:15STUPCAT
13:00Flash
15:00Lajme
15:40Humbesi fiton
16:35Ora e Pasdites
17:30Info Magazine
18:35Minuta e fundit
18:45Dr. Hekimollu
20:00Lajme
20:45Rubikon
22:00Reflektor
23:00EDICIONI SPECIAL
Fillon Titulli
01:10Puthje në errësirë
02:00Humbesi fiton
03:00Lajme
03:40Rubikon
05:00Ora e Pasdites
06:00Dokumentar
07:00Ora Shtate
09:40N’Qendër
11:00Flash
11:15Dr. Hekimollu
12:05Reflektor
13:00Flash
13:35Puthje në errësirë
15:00Lajme
15:40Humbesi fiton
16:35Ora e Pasdites
17:30Info Magazine
18:35Minuta e fundit
18:45Dr. Hekimollu
18:45Dr. Hekimollu
20:00Lajme
20:45Rubikon
22:00BIG MUSIC SHOW
23:00EDICIONI SPECIAL
Fillon Titulli
00:20Dr. Hekimollu
01:10Puthje në errësirë
03:00Lajme
03:40Rubikon
05:00Ora e Pasdites
06:00Wazzup
07:00Ora Shtate
09:40N’Qendër
11:00Flash
11:15Dr. Hekimollu
13:00Flash
13:35Puthje në errësirë
15:00Lajme
15:40Wazzup
16:35Ora e Pasdites
18:00Ju Flet Prishtina
18:35Minuta e fundit
18:50Qejfi më i madh se Stambolli
20:00Lajme
20:45FARA E FLLIQT
21:15BLIC INTERVIEW
22:00PRIVE
23:00EDICIONI SPECIAL
Fillon Titulli
00:30Qejfi më i madh se Stambolli
01:15Puthje në errësirë
03:00Lajme
03:40FARA E FLLIQT
04:10BLIC INTERVIEW
05:00PRIVE
06:00Wazzup
11:00Flash
11:55PRIVE
13:00Flash
13:45FARA E FLLIQT
14:15KULTORA
15:00Lajme
15:40Wazzup
16:30Toka jonë
17:00Drive Zone
19:00LOJA E TITANEVE
20:00Lajme
20:45OXYGEN
23:45Vikinget