Klan Kosova - Jemi një - Skema Programore
Fillon Titulli
Brooklyn Nine-Nine
01:00Toka jonë
01:30Drive Zone
02:20Ju Flet Prishtina
03:00Lajme 20/00
03:35Parashikimi i motit
03:40FAMILJA IME
04:40Wazzup
05:30Prive
06:30PET SHOW
07:00Dora – The Explorer
07:30Go Diego
07:55Publicitet
08:00Ora Shtatë
09:15Publicitet
09:20Comodita
09:45Natura Terapi
10:00Familja ime
10:50Publicitet
11:00Doktor +
11:50Natura Terapi
12:05FC Latta
12:43Comodita
13:00Flash + Moti
13:12Publicitet
13:15Oxygen
14:50Publicitet
15:00BKT SUPERLIGA E KOSOVES Drita – Gjilani
16:56Publicitet
17:00Artmotion SUPERLIGA Peja – Rahoveci
18:56Publicitet
19:00Wazzup
19:50Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:50Robi plaket kur don vet
21:40Publicitet
21:45Sports Show
22:57Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor
Fillon Titulli
Apartmenti i pafajësisë
Flash
00:20Apartmenti i pafajësisë
01:00Dashuri dhe Urrejtje
01:05Dashuri dhe Urrejtje
02:00Humbësi Fiton
02:00Humbesi Fiton
03:00Lajme 20/00
03:00Lajme 20/00
03:35Parashikimi i motit
03:35Parashikimi i motit
03:40Alibi
03:40TWO POPES
04:35Rubikon
06:00Ora e Pasdites
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:13Parashikimi i motit
11:15Apartmenti i pafajësisë
11:15Apartmenti i pafajësisë
12:00Alibi
12:05Brooklyn Nine-Nine
12:43Comodita TV Shop
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:15Parashikimi i motit
13:20Publicitet + Promo
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:20Hollywood news feed
14:42Comodita
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:33Publicitet
15:40Humbësi Fiton
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:35Publicitet
18:40Apartmenti i pafajësisë
18:40Apartmenti i pafajësisë
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:50Publicitet
19:50Publicitet
20:00Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:36Publicitet
20:45Rubikon
20:45Rubikon
22:05Publicitet
22:05Publicitet
22:15FC LATTA
22:15FC LATTA
22:50Publicitet
22:55Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
Ora Shtatë
Publicitet
Flash
00:05Publicitet
00:10Story of God
01:00Fara e flliqt
01:30Sports Show
03:00Lajme + Moti
03:35Publicitet
03:40Pri Fest Ceremonia
04:59Publicitet
05:00Superliga e Kosovës
06:55Publicitet
07:00Ora shtatë
10:55Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Doktor Plus
12:05Fara e flliqt
12:42Comodita TV Shop
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:00Comodita
14:20Natura Terapi
15:00Lajmet 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:27Promo
15:33Publicitet
15:40E lehtë si pendë
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasditës
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Doktori i Mrekullive
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Peshku i Artë
21:25Publicitet
21:30Fakte
22:25Publicitet
22:30Brooklyn Nine-Nine
22:55Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor
Fillon Titulli
ASIST
Apartmenti i pafajësisë
00:00Publicitet
00:15ASIST
01:00Dashuri dhe Urrejtje
02:00
02:00Dashuri dhe Urrejtje
02:00Dashuri dhe Urrejtje
02:30Brooklyn Nine-Nine
03:00Lajme 20/00
03:00Lajme 20/00
03:00Lajme 20/00
03:30Parashikimi i motit
03:30Parashikimi i motit
03:30Parashikimi i motit
03:35Fakte
03:40RUBIKON
04:15Ora e Pasdites
05:00Ora e Pasdites
06:10Peshku i Arte
06:10Pasion dhe Profesion
06:55Publicitet
06:55Publicitet
07:00Ora Shtate
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
11:00Flash
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:13Parashikimi i motit
11:15Doktori i Mrekullive
11:15Pasion dhe Profesion
12:05Brooklyn Nine-Nine
12:10Brooklyn Nine-Nine
12:43Comodita TV Shop
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:15Parashikimi i motit
13:20Publicitet + Promo
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:20Hollywood news feed
14:42Comodita
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:33Publicitet
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:40Apartmenti i pafajësisë
19:35Minuta e fundit
19:58Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:45Rubikon
21:55Publicitet
22:00FUNDI I PERANDORISE OSMANE
22:55Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
Apartmenti i pafajësisë
Parashikimi i motit
Dashuri dhe Urrejtje
00:20Apartmenti i pafajësisë
01:05Dashuri dhe Urrejtje
01:05Dashuri dhe Urrejtje
01:55Humbësi Fiton
02:00Humbesi Fiton
03:00LAJMET
03:00LAJMET
03:30MOTI
03:30MOTI
03:35Besa
03:35FUNDI I PERANDORISE OSMANE
04:25RUBIKON
04:25RUBIKON
05:40Hollywood News Feed
05:40Hollywood news feed
06:00Ora e Pasdites
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
10:55Publicitet
11:13Parashikimi i motit
11:13Parashikimi i motit
11:15Apartmenti i pafajësisë
11:15Apartmenti i pafajësisë
12:00Besa
12:43Comodita TV Shop
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:15Parashikimi i motit
13:20Publicitet + Promo
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:20Hollywood news feed
14:42Comodita
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:33Publicitet
15:40Humbësi Fiton
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:35Publicitet
18:40Apartmenti i pafajësisë
18:40Apartmenti i pafajësisë
19:30Publicitet
19:30Publicitet
19:35Minuta e fundit
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:36Publicitet
20:45Rubikon
20:45CHAMPIONS LEAGUE Manchester United – Atalanta
21:55Publicitet
22:00Alibi
22:50Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor
23:35Publicitet
23:40Edicioni Special
Fillon Titulli
Publicitet
Publicitet
00:15Apartmenti i pafajësisë
00:20Apartmenti i pafajësisë
01:00Dashuri dhe Urrejtje
01:05Dashuri dhe Urrejtje
02:00Humbësi Fiton
02:00Humbesi Fiton
03:00Lajme 20/00
03:00Lajme 20/00
03:35Parashikimi i motit
03:35Parashikimi i motit
03:40Rubikon
03:40Rubikon
04:40Info Magazine
04:40Info Magazine
05:30FC LATTA
05:30FC LATTA
06:00Ora e Pasdites
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
06:55Publicitet
07:00Ora Shtatë
07:00Ora Shtate
10:55Publicitet
10:55Publicitet
11:00Flash
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Apartmenti i pafajësisë
11:15Apartmenti i pafajësisë
12:00FC Latta
12:05FC Latta
12:43Comodita TV Shop
12:43Comodita TV Shop
13:00Flash
13:00Flash
13:13Parashikimi i motit
13:15Natura Terapi
13:15Parashikimi i motit
13:20Publicitet + Promo
13:30Publicitet + Promo
13:35Dashuri dhe Urrejtje
13:35Dashuri dhe Urrejtje
14:20Natura Terapi
14:20Hollywood news feed
14:42Comodita
14:42Comodita
15:00Lajme 15/00
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:15Parashikimi i motit
15:17Comodita
15:17Comodita
15:33Publicitet
15:33Publicitet
15:40Humbësi Fiton
15:40Humbesi Fiton
16:30Publicitet + Promo
16:30Publicitet + Promo
16:35Ora e Pasdites
16:35Ora e Pasdites
17:22Publicitet
17:22Publicitet
17:30Info Magazine
17:30Info Magazine
18:35Publicitet
18:35Publicitet
18:407 dite me Panxhën
18:40Travel with us
19:30Publicitet
19:30Publicitet
19:33Parashikimi i motit
19:35Minuta e fundit
19:35Minuta e fundit
19:47Publicitet
19:47Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:36Publicitet
20:45Rubikon
20:457 dite me Panxhen
21:27Publicitet
21:30Fara e Flliqt
21:55Publicitet
22:00Prive
22:00Prive
22:55Publicitet
22:55Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor
23:00Edicioni Special
Fillon Titulli
00:15Dashuri dhe Urrejtje
01:007 dite me Panxhën
02:00Info Magazine
03:00Lajme 20/00
03:35Parashikimi i motit
03:40Rubikon
05:00Prive
06:00Ora e Pasdites
06:55Publicitet
07:00Dora – The Explorer
07:30Go Diego
07:55Publicitet
08:00Ora Shtate
09:12Publicitet
09:15Comodita
09:30Mouk
09:55Publicitet
10:00Familja Ime
10:50Publicitet
11:00Flash
11:13Parashikimi i motit
11:15Publicitet
11:20Pet Show
11:50Prive
12:45Comodita
13:00Flash + Moti
13:11Publicitet
13:15Fara e Flliqt
13:45Brooklyn Nine Nine
14:15KULTORA
14:45Comodita
15:00Lajme 15/00
15:15Parashikimi i motit
15:20Comodita
15:37Publicitet
15:40Ultimate BeastMaster
16:30Toka jonë
16:55Publicitet
17:00Drive Zone
17:50Publicitet
18:00Ju Flet Prishtina
18:50Publicitet
19:00Wazzup
19:50Publicitet
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:00Lajme 20/00
20:30Publicitet
20:33Parashikimi i motit
20:45OXYGEN
22:55Publicitet
23:00Edicioni Zgjedhor