22:16, 25 Maj 2020

Probleme ka edhe me mësimin në distancë.

10 për qind nga të gjithë nxënësit, nuk kanë qasje fare në këtë lloj mësim-nxënie.

Më të prekurit janë fëmijët e komunitetit romë-ashkalinj-egjiptas.

Kronikë nga Dafina Jegeni – Krasniqi

 

Konkurs Pune

Lexo më shumë