Klan Kosova shpall konkurs për vende të lira pune për radio

Klan Kosova shpall konkurs për vende të lira pune për radio

NULL NULL
2 weeks më parë

TV “Klan Kosova”, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për radio, me sa vijon:

  • Menaxher/e – 1 pozitë
  • Redaktor/e të lajmeve/emisoneve – 2 pozita
  • Moderator/e – prezentues/e – 4 pozita
  • Punëtor/e teknik/e (operator/e) – 3 pozita 

Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:

  • CV-në së bashku me foto
  • Dëshmi të përgatitjes universitare 
  • Letër motivuese
  • Letër rekomandime, ose referenca eventuale

Aplikimi bëhet përmes e-mailit (postës elektronike), në:[email protected]

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më 12.04.2021, në orën 16:00.