10:53, 12 Shkurt 2020

Teatri Kombëtar i Kosovës njofton se Këshillit Drejtues i TKK-së pas propozimeve të projekteve nga ana e menaxhmentit e ka miratuar repertorin artistik për vitin 2020.

TKK do ti ketë këto shfaqje gjatë këtij viti.

Poashtu Këshilli Drejtues ka miratuar raportin e jurisë vlerësuese për përzgjedhjen e koncepteve regjisoriale për “Skenën e vogël 2020”, në mbledhjen e mbajtur më 7 shkurt.

Projekti vjetor është hartuar konform kërkesave të “Ligjit të teatrove” dhe “Rregullores së skenës së vogël”.

Konkurs Pune

Lexo më shumë