20:00, 13 Mars 2018

Reklama e parë e printuar u publikua në vitin 1477 dhe ishte një fletore që shpalli një libër lutjeje.

Që nga ajo kohë, reklamat janë shndërruar në një biznes gjigant. Shpenzimet për to pritet të arrijnë  shumën prej 784 miliardë dollarësh deri në vitin 2021.

Këto kushte i detyrojnë kompanitë të kërkojnë për mënyra të reja dhe kreative për të tërhequr vëmendje.

Për sot i kemi përzgjedhur ato që janë vendosur nëpër shkallët lëvizëse.

 

Konkurs Pune

Lexo më shumë