15:40, 3 Shtator 2019

Të gjithë e dimë se kafshët mund të jenë të mëdhenj ose të vegjël, dhe asnjëherë nuk befasohemi kur e shohim një lopë që është më e madhe, le të themi, se një qen.

Por çfarë do të ndjenit sikur të shihnit një brumbull me madhësi të një pallme, ose ndonjë lepur që është më i madh se një qen mesatar?

Nëna natyrë do të ketë gjithmonë diçka për të na befasuar dhe takimi i ndonjërit prej këtyre gjigantëve me siguri se do të na bëjë të dyshojmë në vizionin tonë!

Konkurs Pune

Lexo më shumë