14:59, 27 Qershor 2019

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit prej një muaji kundër të pandehurit A.M. për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale “Dhunimi”.

Sipas kësaj gjykate, ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë dhe ekzistojnë arsyet e bazuara se po të gjendej në liri do të mund të pengonte rrjedhën e procedurës penale duke fshehur, ndryshuar ose falsifikuar provat e veprës penale si dhe duke ndikuar në të dëmtuarin apo në dëshmitarë të rastit.

Duke u bazuar në mënyrën dhe rrethanat në të cilën është kryer vepra penale, peshën e veprës penale, karakteristikat personale të pandehurit, si dhe sjelljet e tij të mëparshme, nëse i pandehuri qëndron në liri do të mund të përsërisë veprën e njëjtë apo të ngjashme penale.

Konkurs Pune

Lexo më shumë