11:00, 24 Shtator 2018

Gazetari Ardian Gaxherri ju dërgon në qytetin e Prizren apo në Mullirin e Tabakhanës në Prizren, i cili thuhet ndihmon fëmijët të cilët kanë problem në të folur. Se për cka bëhet fjalë ju tregojmë përmes stories.