20:00, 11 Qershor 2019

QWERKY është një makinë ‘moderne’ e shkrimit’ e cila po ashtu është e ‘mençur’.

Me të mund t’i lidhësh pajisjet e mençura si iPad apo tabletë të tjerë dhe mund të shkruash sikurse me një tastierë të zakonshme.

Ky produkt po ashtu ka porte të USB-së, lidhje me wireless dhe me bluetooth, dhe vlen të përmendet që në të mund t’i lidhësh tre pajisje.

Përmes saj po ashtu mund t’ia ndryshosh madhësinë e shkronjave dhe të manipulosh sikurse me tastierën e rëndomtë.

Konkurs Pune

Lexo më shumë