19:14, 12 Tetor 2018

“Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) luan një rol të veçantë në zhvillimin e një ekonomie konkurruese të bazuar në dije dhe në inovacion. Kjo teknologji mundëson sigurimin e një cilësie më të lartë të jetës për qytetarët, ndihmon në lehtësimin dhe efikasitetin e proceseve të punës, e për më tepër edhe në rritjen e efektivitetit dhe transformimin e qeverisjes”.

Këto komente Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka i bëri gjatë hapjes së edicionit të 7-të të KosICT, ku morëm pjesë Ministri i Inovacionit, Besim Beqaj, përfaqësues të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe përfaqësues ngaambasadat e huaja në Kosovë.

Lluka, njoftoi pjesëmarrësit për hapat që ka marrë Ministria, si në rastin e lehtësirave doganore e fiskale që janë bërë me fokus të veçantë për këtë sektor, por edhe në hapat konkret për të zhvilluar infrastrukturën broadband në tërë Kosovën, rritjen e aftësive dixhitale si dhe për dixhitalizimin e ekonomisë së Kosovës.

Gjithashtu, Lluka tha se janë bërë përparime në përhapjen e broadbandit mobil siç janë shërbimet e teknologjive të reja si 3G, 4G/LTE. Ndërsa shtrirja e qasjes fikse në internet në Kosovë ka tejkaluar 90% .