12:08, 11 Shkurt 2019

Organizata ‘Let’s Do It’ ka kundërshtuar idenë për ndryshimin e emrit të Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët ‘Shkolla e Gjelbër’ në Prishtinë.

Ky propozim është bërë nga disa asamblistë në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës të mbajtur më 05.02.2019, transmeton Klan Kosova.

“Emërtimi i kësaj shkolle është bërë për shkak të karakteristikave që posedon shkolla. Andaj, ‘Let’s Do It’ vlerëson se e njëjta do të duhej të merrej model nga shkollat tjera, e jo të vetmes t’i ndryshohet emri”.

“Shkolla e Gjelbër” është e vetmja që karakterizohet me shumë aktivitete me qëllim të ruajtjes së mjedisit, përdorimit të sistemeve të ndryshme, me qëllim të reduktimit të konsumit të energjisë dhe rritjes së energjisë së prodhuar”.

“Tutje, ‘Let’s Do It’ kërkon sa më shumë përkrahje për projekte të tilla, siç është ky i ‘Shkollës së Gjelbër’, në mënyrë që të rritet vetëdija e fëmijëve për ruajtjen e mjedisit dhe shtjellimit të ideve kreative në fushën e mjedisit”.

klankosova.tv

 

 

Konkurs Pune

Lexo më shumë