KMDLNJ: Shërbimi Korrektues, shembull i mirë dhe pozitiv për vendet e rajonit

KMDLNJ: Shërbimi Korrektues, shembull i mirë dhe pozitiv për vendet e rajonit

8 muaj më parë

Shërbimi Korrektues i Kosovës, është vlerësuar si institucioni më i mirë në rajon sa i përket trajtimit të privuarve nga liria në Kosovë, kushtet fizike të vendosjes së tyre dhe ushqimi për të burgosurit.

Ky vlerësim ka ardhur pas monitorimit të SHKK-së nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe organizatave tjera monitoruese si QKMRT-së dhe Institucioni i Avokatit të Popullit.

“Në bazë të monitorimit që i është bërë SHKK –së dhe krahasuar me vendet e rajonit, trajtimi i të privuarve nga liria në Kosovë, kushtet fizike të vendosjes, ushqimi etj., pa asnjë dyshim del se SHKK qëndron më së miri ndërkaq sa i përket trajtimit është më mirë se edhe disa vende të zhvilluara. Dëshmi për këtë janë kushtet e institucioneve mbajtëse në Shqipëri, Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës”, thuhet në raportin e KMDLNJ-së.

Ky këshill përmes problemeve të identifikuara dhe rekomandimeve, çdo herë ka  kontribuar në ngritjen e cilësisë së Shërbimit Korrektues të Kosovës, shërbim ky me rëndësi të madhe për Kosovën.

Monitorimi i SHKK-së nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, bëhet që nga përfundimi i luftës, përkatësisht në qendrat e paraburgimit dhe qendrat korrektuese.