Klan Kosova shpall konkurs për vende të lira pune

Klan Kosova shpall konkurs për vende të lira pune

NULL NULL
1 month më parë

TV “Klan Kosova” shpall:

K O N K U R S

për plotësimin e vendeve të lira të punës, me sa vijon:

– Regjisor/Video mix – 1 pozitë

– Teknik televiziv – 1 pozitë

– Ndriçues – 1 pozitë

– Titrues (cg) – 1 pozitë

Kameraman – 5 pozita

Kandidatët, të cilët aplikojnë për këto vende pune, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:

– CV;
– Dëshmi të përgatitjes universitare;
– Dëshmi të përvojës së punës;
– Letër motivuese;
– Letër rekomandime ose referenca eventuale.

Aplikimi bëhet përmes e-mailit (postës elektronike), në: [email protected]

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më 16.12.2021, në orën 16:00.