8:50, 4 Prill 2020

Qeveria e vendit ka marrë vendim që barnatoret e licencuara në Kosovë do të ushtrojnë veprimtaritë e tyre prej orës 06:00-17:00.

Sipas këtij vendimi pas orës 17:00 veprimtaria e tyre do të organizohet përmes kujdestarisë. Barnatoret kujdestare do të përcaktohen nga Ministria e shëndetësisë, AKPPM në koordinim me Odën e Farmacistëve të Kosovës (OFK) dhe komunat përkatëse, autoritetet komunale.

Ministria e Shëndetësisë, ka publikuar listën e barnatoreve kujdestare pas orës 17:00 për të gjitha qytetet e Kosovës:

Konkurs Pune

Lexo më shumë