20:09, 15 Prill 2019

Në Kosovë ka hyrë në fuqi Kodi i ri që sanksionin veprat penale.

Aty ka shumë risi në krahasim me aktin paraprak, e ato kanë të bëjnë kryesisht me masat më të ashpra kundër krimit.

 

Konkurs Pune

Lexo më shumë