13:29, 19 Shkurt 2020

Kronika e më poshtme flet mbi Federatën e Sporteve Universitare.

Se cilat janë misionet e saja dhe për çka po bëhen gati e kuptojmë përmes reportazhit të përgatitur nga Kron Sadiku.

Konkurs Pune

Lexo më shumë