12:58, 11 Tetor 2018

Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi, kërkoi të ketë një angazhim të përbashkët që në shkolla të ketë një zhvillim gjithëpërfshirës për fëmijët dhe krijimin e mundësive të barabarta duke mos lejuar diskriminimin për cilindo fëmijë, apo komunitet të caktuar.

Ai gjatë konferencës përmbyllëse të projektit “Nxitja e kulturës demokratike dhe e diversitetit në shkollë”, deklaroi se kështu do të kemi një sistem arsimor shumë më të zhvilluar dhe cilësi në arsim.

Sipas Bytyqit, ky projekt i ka kushtuar një rol të rëndësishëm dhe të veçantë krijimit të një kulture demokratike dhe nxitjen e diversitetit nëpër shkolla.