Abazoviq dorëzon ekspozenë në Kuvend, pret votimin më 28 prill - Klan Kosova

Na ndiqni në:


Get it on Google Play Download on the App Store

Abazoviq dorëzon ekspozenë në Kuvend, pret votimin më 28 prill

NULL NULL
2 months më parë

Mandatari për kryeministër të Malit të Zi, Dritan Abazoviq, ka dorëzuar në Kuvend programin e punës së Qeverisë së 43-të. Seanca e Kuvendit, në të cilën ndër të tjera do të zgjidhet qeveria e re, do të mbahet të enjten më 28 prill në Cetinje.

Abazovic vuri në dukje se qeveria e re do të bazohet në dy shtylla kryesore – shtetin e së drejtës dhe zhvillimin ekonomik.

Në pjesën hyrëse të ekspozesë thuhet se Mali i Zi ka nevojë për stabilitet politik dhe social, sepse qytetarët presin që përfaqësuesit e tyre të japin një kontribut shumë më të madh për pajtimin dhe largimin e tensioneve artificiale “prapa të cilëve janë gjithmonë interesat e qarqeve individuale apo dëshira për fitimet e vogla politike”.

“Detyra e kësaj gjenerate politikanësh është që të punohet për një kompromis për interesat e përgjithshme shoqërore, në dobi dhe jo në dëm të qytetarëve tanë. Vetëm me mirëkuptim reciprok, respekt dhe gatishmëri për të vënë interesin shtetëror para atij personal dhe partiak, ky shtet mund të ecën përpara. Prandaj sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik do të jenë dy shtyllat kryesore të qeverisë së re. Ato bartin pesë drejtime prioritare të veprimit, e ato janë: lufta kundër korrupsionit, investime më të qëndrueshme, integrimi në Bashkimin Evropian, zhvillimi i qëndrueshëm dhe mbrojtja e mjedisit, si Bëhet e ditur se të gjithë anëtarët e Qeverisë janë të obliguar të merren me të ardhmen e Malit të Zi, e jo me mbajtjen e saj si rob të së kaluarës.

“Prandaj jam krenar që për herë të parë subjektet që nuk kanë bashkëpunuar drejtpërdrejt deri më tani do të punojnë së bashku, duke treguar kështu se sa rëndësi i kushtojnë proceseve integruese dhe rëndësisë së anëtarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Ne nuk duhet ta humbim këtë shans, shteti duhet t’i zhbllokojë institucionet e tij dhe të jetë i gatshëm për të gjitha sfidat që na presin. Është thelbësore që sa më shpejt të kemi një Qeveri funksionale, një Kuvend aktiv, një gjyqësor efikas dhe të pavarur”, thuhet në ekspozitë.

Abazoviq, ndër të tjera, theksoi prioritetet normative dhe politike të pushtetit të ri ekzekutiv.

Ndër prioritetet normative janë:

Marrëveshja për zgjedhjen e bartësve të pozitave më të larta gjyqësore (Prokuror Suprem i Shtetit, anëtarë të Këshillit Gjyqësor nga radhët e juristëve të shquar, gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese) në pajtim me Kushtetutën;

    Marrëveshja për themelimin e organeve dhe institucioneve shtetërore përgjegjëse dhe funksionale në të cilat do të nënkuptohet veprime juridike;

    Harmonizimi i legjislacionit në fushën e drejtësisë me standardet e Komisionit Evropian dhe opinionet e Komisionit të Venecias;

    Ligji për ekzaminimin e origjinës së pasurisë;

    Ndryshimet në Ligjin për Pronat Detare me qëllim të forcimit të kompetencave të komunave;

    Reforma zgjedhore – miratimi i rekomandimeve të OSBE/ODIHR për përmirësimin e legjislacionit zgjedhor, me mundësinë e konsolidimit të të gjitha zgjedhjeve në një ditë dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor me futjen e listave të hapura dhe garantimin e përfaqësimit të pakicave duke përcaktuar numrin e mandateve;

    Profesionalizimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR:

    Rishikimi i gjendjes aktuale në fushën e arsimit dhe kulturës, me ndryshime në Ligjin për kulturën dhe Ligjin e përgjithshëm për arsimin, si dhe rishikimi i të gjitha vendimeve të kontestuara të personelit në këto fusha, veçanërisht në pozitat e larta;

    Shqyrtimi i të gjitha marrëveshjeve dhe akteve që rrezikojnë përcaktimin kushtetues të Malit të Zi si shtet ekologjik, me afirmim aktiv të idesë së shtetit ekologjik;

    Shqyrtimi i vendimeve të diskutueshme dhe të kundërligjshme të qeverive dhe organeve shtetërore të mëparshme në drejtim të rishikimit urgjent të tyre;

    Reforma në Shërbimin e Sigurisë, me shqyrtimin e ndryshimeve në Ligjin për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare;

    Rizgjedhja e anëtarëve të bordeve dhe drejtorëve ekzekutivë të agjencive rregullatore, me ndryshime në ligjet shoqëruese;

    Propozimi i ligjit për regjistrimin e popullsisë në tremujorin e parë të punës së Qeverisë, në përputhje me standardet dhe normat evropiane;

    Bashkëpunim më efikas ndërmjet Qeverisë dhe Kuvendit;

    Përmirësimi i legjislacionit në fushën e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, me prioritet Ligjin për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje.

Sipas Abazoviqit, prioritetet politike të Qeverisë së 43-të do të jenë:

Vazhdimi i luftës pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në të gjitha nivelet, plotësimi i standardeve të përkohshme, me synim marrjen e standardeve përfundimtare për kapitujt 23 dhe 24;

    Rinovimi dhe përshtatja e strukturës së negociatave me metodologjinë e re të zgjerimit, për shkak të dinamizimit të procesit të negociatave me BE-në;

    Krijimi i një mjedisi të favorshëm për investime të reja dhe ndalimi i largimit të investitorëve ekzistues, për të dinamizuar zhvillimin ekonomik të vendit;

    Vazhdimi i reformave të nisura ekonomike, me qëllim ruajtjen e stabilitetit të financave publike dhe vazhdimin e masave të nisura socio-ekonomike;

    Rregullimi i marrëdhënieve kontraktuale me bashkësitë fetare, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Malit të Zi;

    Shqyrtimi i iniciativave rajonale në kuadrin e një qëllimi kyç – anëtarësimi më i shpejtë i Malit të Zi në Bashkimin Evropian;

    Fuqizimi i vetëqeverisjes lokale përmes ndryshimeve në Ligjin për pronën shtetërore – bartja e të drejtave pronësore nga shteti te komunat dhe miratimi i akteve nënligjore për eliminimin e pasojave të dëmshme nga zbatimi i ligjit nga viti 2009;

Përgatitja dhe realizimi i sezonit turistik veror;

    Shqyrtimi i masave për riorganizimin e sistemit shëndetësor dhe miratimi i masave shtetërore për të luftuar koronavirusin;

    Vazhdimi i reformës së administratës publike, me rishikim të gjendjes aktuale në organet shtetërore dhe ndërmarrjet publike;

    Plani Zhvillimor Hapësinor i Malit të Zi 2022-2040;

    Sigurimi i zhvillimit dhe decentralizimit të balancuar rajonal (në fushën e arsimit, kulturës, planifikimit hapësinor, shëndetësisë), si dhe zhvillim më të shpejtë ekonomik në komunat e pazhvilluara;

    intensifikimi i aktiviteteve për pastrimin e listës së zgjedhësve dhe krijimi i parakushteve për eliminimin e të gjitha abuzimeve zgjedhore;

    Mbrojtja e të drejtave të pakicave dhe integrimi i tyre në institucione nëpërmjet zbatimit të parimit kushtetues të përfaqësimit proporcional, me zbatimin e plotë të legjislacionit.

Qeveria do të ketë katër zëvendëskryeministra, të cilët do të kenë edhe poste ministrore

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Brendshme

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Financave

Ministria e Punëve të Jashtme

Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit

Ministria e Çështjeve Evropiane

Ministria e Arsimit

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Investimeve Kapitale

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave

Ministria e Sportit dhe Rinisë

Ministria e Administratës Publike

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Kulturës dhe Medias

Ministria e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit

Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave

Ministria e Shkencës dhe Shoqërisë së Informacionit

Dy ministra pa portofol/vijesti.me