22 vjet burgim për tre të akuzuarit për grabitje në Shtime

22 vjet burgim për tre të akuzuarit për grabitje në Shtime

NULL NULL
1 month më parë

Gjykata Themelore në Ferizaj i ka dënuar me me 22 vjet burgim tre të akuzuarit për një grabitje që kishte ndodhur para tre vjetësh.

Më 7 gusht 2019 në fshatin Petroviq të Shtimes me veturën e drejtuar nga i ndjeri me inicialet F.G. janë nisur drejt Shtimes, e kanë ndalë veturën, A.T dhe A.M. kanë qëndruar në veturë, teksa i ndjeri F.G. me të pandehurin A.T. kishin dalë nga vetura me maska dhe armë dhe kanë hyrë në një shtëpi ku i kanë vjedhur 24 mijë franga zvicerane dhe një orë dore në vlerë 15 mijë franga.

Në dalje të shtëpisë ata ishin zënë nga i dëmtuari N.N. të cilin e kanë sulmuar dhe plagosur me armë zjarri.

“Kryetari i Trupit Gjykues i Departamentit për Krime të Rënda – Sahit Krasniqi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor, dëgjimit të palëve, administrimit të të gjitha provave, të pandehurin A.T.. për veprën penale si në aktakuzë e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej shtatë (7) vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) euro, të pandehurin A.M. e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej shtatë (7) vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) euro dhe të pandehurin A.T.1. e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë (8) vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej njëmijepesëqind (1.500) euro”, thuhet në komunikatën e GjThF-së.

Palët kanë të drejtë ankese kundër këtij aktgjykimi në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar.