11:02, 14 Shtator 2017

Në raportin e fundit të -World Economic Forum- për Konkurrueshmërinë Globale në Udhëtim e Turizëm, u konstatua se Shqipëria ka përmirësuar sërish renditjen e përgjithshme me +8 vende të tjera nga sezoni i kaluar.

 Ndër indikatorët e përmirësuar ndjeshëm spikat rritja me +25 vende në fushën e sigurisë, ku këtë vit renditemi në vendin e 45-të ndër 136 ekonomitë botërore të vlerësuara në raport.

 

Interesante