11:31, 13 Shkurt 2018

Çka është departamenti i aeronautikës, çfarë shërben dhe si funksionon ai?

Më shumë informata për departamentin e rëndësisë së veçantë sa i përket fluturimeve i mësoni nga storia e gazetarit Ardian Gaxheri.