21:11, 13 Mars 2018

Një konflikt ka lindur në Prizren. Dy grupe po pretendojnë trashëgiminë kulturore të shoqërisë kulturore Agimi.

Kronikë nga Rejhane Selimi.