20:55, 14 Shkurt 2018

Po për pavarësi dikush solli një donacion. 430 laptom përfituan fëmijë jetim nga një organizatë nga Katari.

Kronikë e gazetares Artiana Matoshi: