Klan Kosova – Jemi një!

Sot

S
o
t

E Martë, 11 Dhjetor 2018

Lajmet kryesore

Më shumë Lajme

Sport

Më shumë Sport
Klan TV

Programi Javor

 • 21:00 Zona B
 • 12:30 Comodita
 • 18:35 Ora e Pasdites
 • 16:00 Wazzup
 • 15:50 Publicitet
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 12:45 Teleshop
 • 9:30 Comodita
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 22:25 Publicitet
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 21:30 Publicitet
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:40 Publicitet
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 18:30 Publicitet
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:15 Top Shop
 • 17:00 Comodita
 • 13:35 Sports Show – r
 • 11:55 Pet Show – r
 • 10:50 Ju Flet Prishtina – r
 • 10:00 Familja Ime – r
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 7:00 Ora 7
 • 6:10 O Sa Mirë – r
 • 4:30 Zonë e Lirë – r
 • 3:00 Lajme
 • 2:15 Ora e Pasdites – r
 • 0:45 Info Magazine – r
 • 21:00 Zona B
 • 23:40 Wazzup – r
 • 16:00 Wazzup
 • 15:50 Publicitet
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 14:10 NIN – r
 • 13:35 Zona B – r
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 11:40 Ora e Pasdites – r
 • 9:30 Comodita
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 22:50 Publicitet
 • 21:30 Publicitet
 • 20:55 Publicitet
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:15 Comodita
 • 12:45 Teleshop
 • 12:35 Comodita
 • 11:40 Ora e Pasdites r
 • 10:00 Familja Ime – r
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 7:00 Ora 7
 • 4:30 NIN – r
 • 3:50 Zona B – r
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:00 Lajme
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 21:00 Zona B
 • 12:30 Comodita
 • 16:00 Wazzup
 • 15:50 Publicitet
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 12:45 Teleshop
 • 11:40 Ora e Pasdites – r
 • 9:30 Comodita
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 22:50 Publicitet
 • 22:00 Nd’rrimi i Natës
 • 21:30 Publicitet
 • 20:55 Publicitet
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:35 Publicitet
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:15 Top Shop
 • 10:00 Prive
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 7:00 Ora 7
 • 4:30 NIN – r
 • 3:50 Zona B – r
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:00 Lajme
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 12:30 Comodita
 • 23:40 Wazzup – r
 • 16:00 Wazzup
 • 15:50 Publicitet
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 12:45 Teleshop
 • 11:40 Ora e Pasdites – r
 • 9:30 Comodita
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 22:50 Publicitet
 • 21:00 Zona e Debatit
 • 20:50 Publicitet
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:35 Publicitet
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:15 Top Shop
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 7:00 Ora 7
 • 4:30 NIN – r
 • 3:50 Zona B – r
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:00 Lajme
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 12:30 Comodita
 • 23:40 Wazzup – r
 • 18:35 Ora e Pasdites
 • 16:00 Wazzup
 • 15:50 Publicitet
 • 15:15 Të shijosh jetën çdo ditë
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 12:45 Teleshop
 • 9:30 Comodita
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:00 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 21:00 Champion Quiz
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 18:35 Publicitet
 • 17:30 Info Magazine
 • 17:15 Top Shop
 • 13:35 Zona e Debatit- r
 • 10:50 Wazzup – r
 • 10:00 Ora e Pasdites – r
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 7:00 Ora 7
 • 6:00 Prive – r
 • 5:10 Monumentet
 • 3:50 Champion Quiz – r
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:00 Lajme
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 1:00 Info Magazine – r
 • 12:30 Comodita
 • 23:40 Wazzup – r
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 12:45 Teleshop
 • 9:30 Comodita
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 23:33 Parashikimi i Motit
 • 23:00 Xing me Ermalin
 • 23:00 Lajmet
 • 22:50 Publicitet
 • 21:00 OXYGEN
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 20:38 Publicitet
 • 20:33 Parashikimi i Motit
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 19:00 Prive
 • 18:50 Publicitet
 • 18:00 Ju Flet Prishtina
 • 17:50 Publicitet
 • 17:00 Mësimet e Diolës
 • 16:00 O Sa Mirë – r
 • 15:20 Pet Show – r
 • 15:10 Comodita
 • 13:35 Double Trouble
 • 11:50 Ora e Pasdites – r
 • 10:50 Familja Ime
 • 9:50 Klan Kids
 • 9:20 Minuta e Fundit – r
 • 8:00 Ora 7
 • 5:00 Xing me Ermalin – r
 • 3:40 Prive – r
 • 3:40 Minuta e fundit – r
 • 3:00 Lajme
 • 2:00 Ora e Pasdites – r
 • 1:10 Zonë e Lirë
 • 18:00 Double Trouble
 • 12:30 Comodita
 • 15:00 Lajmet Flash
 • 13:32 Parashikimi i Motit
 • 13:00 Lajmet
 • 12:45 Teleshop
 • 3:33 Parashikimi i Motit
 • 23:55 Publicitet
 • 22:00 Sports Show
 • 21:55 Publicitet
 • 21:00 O Sa Mirë
 • 20:40 Publicitet
 • 20:35 Parashikimi i Motit
 • 20:30 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 19:50 Publicitet
 • 19:00 n’Trip Listë
 • 17:50 Publicitet
 • 15:00 Comodita
 • 11:40 Prive – r
 • 10:50 Familja Ime
 • 9:50 Klan Kids
 • 9:30 Teleshop
 • 9:15 Comodita
 • 8:00 Ora 7
 • 4:30 n’Trip Listë – r

 Na ndiqni