Klan Kosova – Jemi një!

Sot

S
o
t

E Mërkurë, 17 Janar 2018

Lajmet kryesore

Më shumë Lajme

Sport

Më shumë Sport
Klan TV

Programi Javor

 • 0:15 N’Trip Listë – r
 • 1:30 7 Ditë – r
 • 2:10 Këtë Javë – r
 • 3:00 Lajmet
 • 3:30 MOTI
 • 3:35 Sports Show – r
 • 5:00 Dokumentar
 • 5:45 Bruna Surfistinha -r
 • 7:00 Ora 7
 • 9:20 Grozologji
 • 9:40 Top Shop
 • 9:55 CITY SHOP (15 min)
 • 10:10 Familja Ime – r
 • 11:00 O Sa Mirë – r
 • 11:40 CITY SHOP (15 min)
 • 11:55 Këtë Javë – r
 • 12:40 TOP SHOP (15MIN)
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 13:35 Sports Show – r
 • 14:58 Publicitet (2min)
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 15:10 JOYCE MEYER- Shijoje jeten cdo dite (25min)
 • 15:40 CITY SHOP (15min)
 • 16:00 hej! Wazzup
 • 17:10 TOP SHOP
 • 17:27 Publicitet (3min)
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet (5min)
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (3min)
 • 20:33 MOTI
 • 20:39 Publicitet (6min)
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 Zona B
 • 21:35 Publicitet (5 min)
 • 21:40 Ndrrimi i Natës
 • 22:50 Publicitet (10 min)
 • 23:00 Ora e Fundit
 • 0:15 hej! Wazzup – r
 • 1:15 Ora e Pasdites – r
 • 2:10 Zona B – r
 • 2:45 Minuta e Fundit – r
 • 3:00 Lajmet
 • 3:30 MOTI
 • 3:35 Ndrrimi i Natës – r
 • 4:45 Info Magazine – r
 • 7:00 Ora 7
 • 9:20 Grozologji
 • 9:40 Top Shop
 • 9:55 CITY SHOP (15 min)
 • 10:10 Familja Ime – r
 • 11:05 Zona B – r
 • 11:45 CITY SHOP (15 min)
 • 12:00 Ora e Pasdites – r
 • 12:40 TOP SHOP (15MIN)
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 13:35 Ndrrimi i Natës – r
 • 14:58 Publicitet (2min)
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 15:10 JOYCE MEYER- Shijoje jeten cdo dite (25min)
 • 15:40 CITY SHOP (15min)
 • 16:00 hej! Wazzup
 • 17:10 TOP SHOP
 • 17:27 Publicitet (3min)
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet (5min)
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (3min)
 • 20:33 MOTI
 • 20:39 Publicitet (6min)
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 Zona B
 • 21:35 Publicitet (5 min)
 • 21:40 Ndrrimi i Natës
 • 22:50 Publicitet (10 min)
 • 23:00 Ora e Fundit
 • 0:15 hej! Wazzup – r
 • 1:15 Ora e Pasdites – r
 • 2:10 Zona B – r
 • 2:45 Minuta e Fundit – r
 • 3:00 Lajmet
 • 3:30 MOTI
 • 3:35 Ndrrimi i Natës – r
 • 4:45 Info Magazine – r
 • 7:00 Ora 7
 • 9:20 Grozologji
 • 9:36 Top Shop
 • 9:55 CITY SHOP (15 min)
 • 10:10 hej! Wazzup – r
 • 11:10 Zona B – r
 • 11:40 CITY SHOP (15 min)
 • 11:55 Ora e Pasdites – r
 • 12:40 TOP SHOP (15MIN)
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 13:35 Ndrrimi i Natës – r
 • 14:58 Publicitet (2min)
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 15:10 JOYCE MEYER- Shijoje jeten cdo dite (25min)
 • 15:40 CITY SHOP (15min)
 • 16:00 hej! Wazzup
 • 17:10 TOP SHOP
 • 17:27 Publicitet (3min)
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet (5min)
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (3min)
 • 20:33 MOTI
 • 20:39 Publicitet (6min)
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 Zona B
 • 21:35 Publicitet (5 min)
 • 22:50 Publicitet (10 min)
 • 23:00 Ora e Fundit
 • 0:15 hej! Wazzup – r
 • 1:15 Ora e Pasdites – r
 • 2:10 Zona B – r
 • 2:45 Minuta e Fundit – r
 • 3:00 Lajmet
 • 3:30 MOTI
 • 4:45 Info Magazine – r
 • 7:00 Ora 7
 • 9:20 Grozologji
 • 11:30 Ndrrimi i Natës
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 13:40 Growing Op
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 16:00 hej! Wazzup
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (3min)
 • 20:33 MOTI
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 Zona e Debatit
 • 22:50 Publicitet (10 min)
 • 23:00 Ora e Fundit
 • 0:15 hej! Wazzup – r
 • 7:00 Ora 7
 • 9:20 Grozologji
 • 9:45 Top Shop
 • 10:05 hej! Wazzup -r
 • 11:15 CQB – Dokumentar
 • 11:40 CITY SHOP (15 min)
 • 11:55 Ora e Pasdites – r
 • 12:40 TOP SHOP (15MIN)
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 13:35 N’Trip Listë – r
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 15:10 JOYCE MEYER- Shijoje jeten cdo dite (25min)
 • 15:40 CITY SHOP (15min)
 • 16:00 hej! Wazzup
 • 17:10 TOP SHOP
 • 17:27 Publicitet (3min)
 • 17:30 Info Magazine
 • 18:35 Publicitet (5min)
 • 18:40 Ora e Pasdites
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (3min)
 • 20:33 MOTI
 • 20:39 Publicitet (6min)
 • 20:45 Minuta e Fundit
 • 21:00 Champion Quiz
 • 22:00 Crossing Lines
 • 23:00 Ora e Fundit
 • 0:15 hej! Wazzup – r
 • 1:20 Ora e Pasdites – r
 • 2:15 Info Magazine – r
 • 3:10 Lajmet
 • 3:45 Minuta e Fundit – r
 • 5:00 Crossing Lines – r
 • 8:00 Ora 7
 • 9:15 Klan Kids
 • 10:35 Top Shop (15min)
 • 10:50 Familja ime
 • 11:50 Ora e Pasdites – r
 • 12:40 TOP SHOP (15MIN)
 • 12:55 Publicitet (5min)
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 13:35 Zona e Debatit – r
 • 14:55 Publicitet
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 15:15 7 Ditë
 • 16:00 Top Shop
 • 16:15 Crossing Lines – r
 • 17:20 Pet Show
 • 17:55 Publicitet (5min)
 • 18:00 Ju Flet Prishtina
 • 18:53 Publicitet (7 min)
 • 19:00 Prive
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (5min)
 • 20:35 MOTI
 • 22:50 Publicitet
 • 23:00 Lajmet
 • 23:30 MOTI
 • 23:35 Zonë e Lirë
 • 3:00 Lajmet
 • 3:30 MOTI
 • 4:25 Beso në Mua – r
 • 5:30 Ju Flet Prishtina – r
 • 6:20 Pet Show – r
 • 7:00 Ju flet Prishtina – r
 • 8:00 Ora 7 – r
 • 9:00 Top Shop
 • 9:25 Klan Kids
 • 10:50 Familja ime
 • 11:50 Prive – r
 • 12:45 Top Shop (15min)
 • 13:00 Lajmet
 • 13:30 MOTI
 • 15:00 Flash Lajmet
 • 15:10 Top Shop
 • 17:30 Këtë Javë
 • 18:30 N’Trip Listë
 • 19:50 Publicitet
 • 20:00 Lajmet
 • 20:30 Publicitet (3min)
 • 20:33 MOTI
 • 20:40 Publicitet
 • 20:45 Beso në Mua
 • 21:20 7 Ditë
 • 22:00 Sports Show
 • 23:30 Bruna Surfistinha – Film

 Na ndiqni

 Horoskopi javor